Seminár o Dušanovi Makovickom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/10

Seminár o Dušanovi Makovickom

premietanie (slideshow)
Seminár o Dušanovi Makovickom

Spomienka na Dušana Makovického

Regionálne osvetové stredisko Žilina
(Foto: 5. 12. 2007)

Výstava o živote a diele Dušana Makovického a seminár pod názvom "Spomienka na Dušana Makovického", ktoré sa konali 5. 12. 2007 v Makovického dome na Hornom vale v Žiline. Výstavu a seminár zorganizovali Žilinský samosprávny kraj, Žilinská knižnica, Regionálne osvetové stredisko a Štátny archív v Bytči pobočka Žilina. Lektori sprava: PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea v Martine, Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Bytči, pobočka Žilina, RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc., historik, PhDr. Dušan Halaj, CSc., historik, Ing. Ján Vajs, cestovateľ, speológ, esperantista, Ústredný riaditeľ Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory.

Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu v Bytči, pobočka Žilina na seminári pod názvom "Spomienka na Dušana Makovického" prednášal na tému: "Žilina na prelome 19. a 20. storočia. RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc., historik prednášal na tému: "Duchovné osobnosti v Žiline z hľadiska národovectva". PhDr. Dušan Halaj, CSc., historik prednášal na tému: "Dušan Makovický, život a dielo". Ing. Ján Vajs prednášal na tému: "Slovenskí tolstojovci Dušan Makovický, Albert Škarvan, Vladimír Krivoš a experanto".Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 2359

[0] Komentárov

Pridať komentár