3. Zlet čs. Makabi v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/29

3. Zlet čs. Makabi v Žiline

premietanie (slideshow)
3. Zlet čs. Makabi v Žiline

Výstava: 3. Zlet čs. Makabi v Žiline

Makabiáda – מכביה‎ – Maccabiah Games
(Foto: 24. 6. 2017)

Výstava dobových fotografií je venovaná 80. výročiu 3. Zletu čs. Makabi v Žiline a židovským športovcom. Fotografie a text: PaedDr. Peter Bučka, PhD. a ŽNO Žilina. Koordinátor projektu: Jozef Feiler. Graficky spracovali študenti: Rudolf Gábrik a Simona Tabačková, Súkromná stredná umelecká škola v Žiline.

Pri príležitosti 80. výročia postavenia budovy bývalej telocvične MAKABI, dnes Bábkové divadlo Žilina, bola odhalená 24. júna 2017 pamätná tabuľa. Autor pamätnej tabule je akad. sochár Ondrej Lipták. Po jej odhalení bola vo vestibule Bábkového divadla v Žiline vernisáž dobových fotografií venovaných 80. výročiu 3. Zletu česko-slovenských Makabi a činnosti spolku Makabi Žilina.

3. Zlet čs. Makabi v Žiline. Len pár rokov po svojom vzniku bola Žilinská Mababi dostatočne veľká a vplyvná na to, aby sa mohla uchádzať o organizáciu 3. Zletu čs. Makabi. Ten sa v Žiline aj konal v dňoch 4 až 6. júla 1937. Športoviskami bol areál ŠK Žilina, novopostavená telocvičňa a ihrisko Makabi, vojenská plaváreň a jej volejbalové ihriská, telocvičňa štátnej reálky i samotné mesto Žilina, cez ktoré sa uskutočnil beh mestom. Makabiáda bola ukončená telocvičnou akadémiou súčasne v telocvični Makabi a v Národnom (katolíckom) dome. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 2 tisíc športovcov, pričom nástup cvičencov bol na ploche štadióna ŠK Žilina pred 4 tisíc divákmi. Športovci predtým prešli v slávnostnom sprievode mestom. V čestnom výbore podujatia boli aj okresný náčelník Tibor Jesenský a starosta mesta Andrej Hvizdák, ktorý v publikácii pozdravil účastníkov. Neskorší starosta Vojtech Tvrdý prispel článkom o histórii mesta. O mimoriadnom úspechu podujatia svedčí i to, že správa Zväzu Makabi v ČSR k sionistickému zjazdu v Luhačoviciach v júli 1946 vyzdvihuje výsledky Žilinského zletu.

Žilinskú Makabi založili v roku 1931. Prvým predsedom bol Alexander Márton a náčelníkom Eugen Weiner, po vojne chatár na chate pod Sokolím, neskôr náčelník oblastnej Horskej služby Malá Fatra. Makabi je dnes vnímaná ako telovýchovná organizácia. Jej rámec činnosti bol však širší. Čs. Makabi si kládla za cieľ posilniť telesnú zdatnosť svojich členov a povzniesť ich mravnú úroveň. Jedným z cieľov bolo aj vybudovanie a udržiavanie židovského národa a jeho nového domova. Mládež mala byť vychovávaná sústavne a všestranne. Preto sa pozornosť sústredila nielen na telocvik, ale i na kultúrne akcie, znalosti v oblasti sionizmu a židovských dejín. Makabi sa členila na odbor telocvičný, športový a kultúrny. Autonómna Slovenská vláda v októbri 1938 zakázala činnosť všetkých klubov vrátane Makabi a už v decembri schválila Hlinkovu gardu, ako jedinú telovýchovnú a brannú organizáciu na Slovensku. Žilinská Makabi po vojne už svoju činnosť neobnovila.

Text: Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 212

[0] Komentárov

Pridať komentár