Týždeň kresťanskej kultúry — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/15

Týždeň kresťanskej kultúry

premietanie (slideshow)
Týždeň kresťanskej kultúry

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline

Starý cintorín v Žiline
(Plagát prevzatý z web. stránky Žilinskej diecézy)

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry bola v pondelok 2. októbra 2017 prechádzka Starým cintorínom v Žiline. Záujemcov sprevádzal historik Ľubomír Viliam Prikryl a evanjelický zborový farár a senior Marián Kaňuch. Účastníci spoznali miesta posledného odpočinku známych a menej známych osobností nášho mesta.
Na prehliadke videli nasledovné hroby osobností a oboznámili sa s krátkou históriou: Vendelín Javorka (jezuita), Franciscus Podivinský (farár), Jannis Tvrdý (kaplán z Turzovky), Dr. Thomas (Tomáš) Ružička (farár), Štefan Bitter (kanonik a správca farnosti), Ján Michalička (farár), Ján Milecz (Milec) žilinský advokát, Andrej Bacher (zať Jána Milca a dozorca Cirkevného zboru v Žiline), františkáni (v kovovej ohrádke), Ďurko Bartáky (kňaz), Fedor F. Rupeldt a manželka Oľga (evanjelický kňaz a biskup), Vladimír Marenčiak (evanjelický farár a. v.), Augustín Šuška (kanonik), Ján Chryzostom Badiš (farár), Štefan Šmidt (kňaz - dekan), Rudolf Dančík (dekan - farár), Štefan Kúsek (dekan - farár), Štefan Beniač (farár a pápežský dvorný gróf), Ján Kempný (kaplán), Karol Kempný (farmaceut), Michal Kováč (staviteľ evanjelického kostola a fary), Milan Kohút (zať Jána Milca a zborový dozorca evanjelickej cirkvi v Žiline), Andrej Marsina (pápežský prelát), Alojz Marsina (kňaz) a ďalší.Kategórie
Publikované
Rozmery 424*600
Návštev 170

[0] Komentárov

Pridať komentár