Mostná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/41

Mostná ulica

premietanie (slideshow)
Mostná ulica

Mostná ulica v Žiline

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 12. 7. 2017)

Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky Rondel po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Mostná ulica, úsek cesty I. triedy č. 60 v Žiline, je vedená v intraviláne mesta v mestskej časti Hliny. V niektorých úsekoch je zapustená do zeme a od okolitej zástavby je oddelená protihlukovými stenami. Je mimoúrovňová s mestskými komunikáciami a chodníkmi. Za križovatkou Rondel je na ceste I. triedy č. 60 (Mostná ulica) mimoúrovňová križovatka s cestou I. triedy č. 64 na juh v smere do Prievidze. V križovatke sú mimoúrovňové nadchody a podchody pre chodcov. V ďalšom úseku nasleduje mimoúrovňové križovanie s mestskou Komenského ulicou, ktorá je významnou komunikáciou z centra na sídliská Hliny a Solinky. Po nej premáva aj trolejbusová doprava. Asi po 200 metroch je cez Mostnú ulicu z Ulice Antona Bernoláka na Nešporovu ulicu postavená lávka pre peších a cyklistov. V ďalšom úseku je mimoúrovňové križovanie s Tajovského ulicou a Bôrickou cestou. Tajovského ulica je dôležitá mestská komunikácia s trolejbusovou dopravou medzi centrom a mestskými časťami Bôrik a Solinky. Mostná ulica je ukončená križovatkou s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 380

[0] Komentárov

Pridať komentár