Tabuľa vo farskom kostole — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/12

Tabuľa vo farskom kostole

premietanie (slideshow)
Tabuľa vo farskom kostole

Tabuľa o histórii farského Kostola Najsvätejšej Trojice

(Foto: 14. 7. 2009)

Tabuľa napísaná latinsky a je umiestená v predsieni farského Kostola Najsvätejšej Trojice. Prepis latinského textu a slovenský preklad od Mgr. Petra Šimka:

D.(Deo) O.(Optimo) M.(Maximo)
Aedes sacra cca 1300 B.(Benedictae) Mariae V.(Virgo) dicata exstit(uta) * 1540 in fortalitum conversa * 1583 Cultui divino restituta * 1586 honori S.S. (sanctissimae) Trinitatis consecrata * 1595 sectariis tradita * 1610 synodo protestantium inservivit * A 1673 catholica * 1678 igne absumta restaurata * 1705 a protestantibus occupata * 1708 catholicis restituta *1848 incinerata ruinata * Ope natorum solnensium Gregorii Budatinszky praep(ostum) M. necs. Georgii Tvrdy Abb(ai) * can(onici) Nitr(iensi) 1869 reconscructa consecrata * 1886 flam(m)is tectis orbata * 1890 beneficentia Augustini Roskovanyi Eppi(scopi) Nitr(iensi) favore piis oblatis * Fidelium aliarumq(ue) interne, externe decorata.

Pánovi Najväčšiemu zo všetkých
Chrám bol založený okolo roku 1300 a zasvätený požehnanej Panne Márii * Roku 1540 bol prestavaný na pevnosť * Roku 1583 bol navrátený na náboženské účely * Roku 1586 bol vysvätený (k pocte) Najsvätejšej Trojice * Roku 1595 ho získali protestanti * Roku 1610 tu uskutočnili synodu evanjelikov * Od roku 1673 patril katolíkom * Roku 1678 bol opravený, keďže ho zničil požiar * Roku 1705 kostol obsadili protestanti * Roku 1708 bol znovu vrátený katolíkom * Roku 1848 padol v ruiny * Vďaka pomoci (prostriedkom) žilinských rodákov - prepošta Juraja Budatínskeho a nitrianskeho kanonika a opáta Juraja Tvrdého bol (kostol) zrekonštruovaný a opäť vysvätený * Roku 1886 mu plamene (požiar) zničili strechu * Roku 1890 vďaka dobrotivosti nitrianskeho biskupa Augustína Roškovániho bola kostolu poskytnutá zbožná podpora * A vďaka viere ostatných (veriacich) bol vnútri i zvonka vyzdobený.

Mgr. Peter Šimko latinský text prepísal a preložil do slovenčiny. Je autor Knihy roka 2006 – „Žilina – zoznámte sa s mestom“ a publikácie Žilina – dejiny mestskej hromadnej dopravy. Ocenenie za prvé miesto Kniha roka 2006 získal v anonymnej súťaži prostredníctvom anketových lístkov, ktorú vyhlásila Žilinská knižnica v spolupráci s MY Žilinskými novinami.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2541

[0] Komentárov

Pridať komentár