Kostol sv. Barbory v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/10

Kostol sv. Barbory v Žiline

premietanie (slideshow)
Kostol sv. Barbory v Žiline

Františkánsky Kostol sv. Barbory na Hurbanovej ulici v Žiline

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-mesto
(Foto: 21. 8. 2005)

Kostol bol postavený v rokoch 1723 – 1731 rehoľou Františkánov, ktorých do Žiliny priviedol v roku 1703 palatín Pavol Esterházy. V kostole sú krypty za hlavným oltárom, pod vežou i pod loretou. V kryptách za oltárom a pod vežou sú pochovaní členovia rehole a v krypte pod loretou sú pochovaní laici. Kostol je jednoloďový objekt s obdĺžnikovým presbytériom a sakristiou, nad ktorou je oratórium. Interiér kostola je barokový. Na hlavnom oltári je jedenásť plastík svätcov a obraz sv. Barbory, františkána Konráda Švestku (na obraze je pôvodná veža Budatínskeho zámku). Aj bočné oltáre sú zdobené obrazmi od tohto maliara. Tretí bočný oltár je zasvätený Srdcu Panny Márie. Oltár sv. Jána Nepomuckého je kombinovaný s kazateľnicou. Na oltári je plastika svätca spovedajúceho českú kráľovnú. Na parapete chóru je ozdobná drevená mriežka z 18. storočia a na skrini barokového organu je socha Dávida, hrajúceho na harfe. Oltáre a celý interiér chrámu hýria množstvom rozmanitých barokových anjelikov.
Vpravo od vchodu do kostola je loreta (Mariánska kaplnka). V nike nad jej dverami je socha Panny Márie Šaštínskej a v nike nad hlavným vchodom do kostola je socha patrónky chrámu sv. Barbory. Spolu s kostolom bol postavený aj vedľajší kláštor.
Právny stav kostola. V roku 1995 pán dekan Jozef Noga uzavrel zmluvu s provinciálom františkánov, podľa ktorej kostol sv. Barbory v Žiline je na 25 rokov – do konca roku 2020 – v správe farnosti Žilina-mesto.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4556

[0] Komentárov

Pridať komentár