Zástava, krátka vlajka, koruhva — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

Zástava, krátka vlajka, koruhva

premietanie (slideshow)
Zástava, krátka vlajka, koruhva

Zástava, krátka vlajka a koruhva Zádubnia

Symboly mestskej časti Zádubnie

Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte na zelenej pažiti striebroodetý zlatoprepásaný obrátený muž v zlatých čižmách a klobúku, nesúci na ramene zlatú dvojhrotú vidlicu, vľavo zlatý ker.
Vlajka pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/9), bielej (1/9), žltej (1/9), zelenej (1/9), žltej (1/9), biela (1/9) a modrej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zádubnie ako jedna z 20 mestských častí Žiliny má už taktiež svoje vlastné symboly. Slávnostné odhalenie erbu sa uskutočnilo 3. septembra 2017 za prítomnosti primátora Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslanca mestského zastupiteľstva Jána Pažického spoločne s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalších vzácnych hostí.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Zádubnie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za obvod číslo 8. Erb a ďalšie symboly podporia identitu obyvateľov a zároveň predstavujú úctu k predkom i histórii, ktorá sa spája s touto lokalitou.
Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.
Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte na zelenej pažiti striebroodetý zlatoprepásaný obrátený muž v zlatých čižmách a klobúku, nesúci na ramene zlatú dvojhrotú vidlicu, vľavo zlatý ker.
Uznesenie na ustanovenie symbolov mestskej časti Zádubnie bolo schválené na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26. 6. 2017. Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Zádubnie (erb a vlajku), pričom tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR Z-127/2017.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 4. 9. 2017 , "Vlastný erb a ďalšie symboly má aj mestská časť Zádubnie." Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 424*600
Návštev 492

[0] Komentárov

Pridať komentár