Zástava, krátka vlajka, koruhva — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

Zástava, krátka vlajka, koruhva

premietanie (slideshow)
Zástava, krátka vlajka, koruhva

Zástava, krátka vlajka a koruhva Brodna

Symboly mestskej časti Brodno

Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte striebroodetý pltník v zlatom klobúku a veste, držiaci zlaté veslo a stojaci na zlatej plti vyrastajúcej zo strieborného zvlneného pruhu.
Vlajka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (3/10), žltej (2/10), bielej (2/10) a modrej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Žilinská mestská časť Brodno má od včerajšieho dňa svoje nové symboly. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Brodno a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za volebný obvod číslo 8, predovšetkým poslanec Ján Pažický.
V súčasnosti je Brodno jednou z 20 mestských častí krajského mesta Žilina. Potreba erbu pre túto mestskú časť vznikla najmä zo strany občanov a poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zachovali významné medzníky viažuce sa na túto lokalitu. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto Igor Choma a poslanci za volebný odvod č. 8 žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.
Slávnostné odhalenie symbolov sa konalo 3. septembra 2017 v Brodne, ktorého sa zúčastnili primátor Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanec mestského zastupiteľstva Ján Pažický s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalší vzácni hostia. Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.
Uznesenie na ustanovenie symbolov mestskej časti Brodno bolo schválené na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26. 6. 2017. Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Brodno (erb a vlajku), pričom tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR B-260/2017.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 4. 9. 2017, "Ďalšou mestskou časťou s vlastným erbom je Brodno." Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 424*600
Návštev 344

[0] Komentárov

Pridať komentár