Kaplnka sv. Jozefa robotníka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/25

Kaplnka sv. Jozefa robotníka

premietanie (slideshow)
Kaplnka sv. Jozefa robotníka

Kaplnka sv. Jozefa robotníka

Kysucká ulica
(Foto: 30. 8. 2005)

Prícestná Kaplnka sv. Jozefa robotníka sa nachádzala na Kysuckej ceste. Bola pravdepodobne postavená najneskôr v roku 1890 občanom Žiliny Jozefom Adamicom. Je na nej portrét sv. Jozefa, ktorý zobrazuje J. Adamicu. Na rukách drží malé Jezuliatko. To predstavuje jeho najstarší syn Jožko, ktorý neskôr v roku 1917 padol na ruskom fronte. Obraz maľoval maliar Viktor Krupec.

Pri výstavbe okružnej križovatke na Kysuckej ceste historickú kaplnku zbúrali. Mesto stratilo ďalšiu pamiatku. Na zákrok mesta sa pozastavilo búranie kaplnky, lebo od ÚHA Mesta Žilina mal investor písomný súhlas len na premiestnenie kaplnky. Stavebný úrad pri územnom konaní konzultoval premiestenie kaplnky s investorom a rímskokatolíckou cirkvou a dohodli sa na jej premiestení. Jej vlastník, rímskokatolícka cirkev, však odsúhlasila dodatočne investorovi jej zbúranie! Pri zbúraní, so súhlasom cirkvi, zničili aj obraz sv. Jozefa robotníka s jezuliatkom, ktorý namaľoval maliar Viktor Krupec. Podľa vyjadrenia predsedu Zboru Žilincov, mala byť vzácna kaplnka po dohode s Považským múzeom premiestená do areálu Budatínskeho zámku, čo nebol veľký problém. Navyše pôvodná kaplnka už bez strechy bola po zákroku mesta obalená pred znehodnotením, ale zakrátko sa tajomne stratila a zničila. Zatiaľ čo inde sa prenášajú kostoly a iné pamiatky, cudzie osoby žijúce v Žiline, bez úcty k dedičstvu našich predkov, rozhodli takmer 120 ročnú kaplnku zbúrať a postaviť bezcennú novú. Barbarstvo v meste začalo zničením Kaplnky sv. Jozefa robotníka a pokračovalo zbúraním barokovej fary v mestskej pamiatkovej rezervácii.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 1859

[0] Komentárov

Pridať komentár