Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

49/52

Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Na Veľký Diel

Na Veľký Diel (ulica) v Žiline

Mestská časť Vlčince
(Foto: 8. 8. 2017)

Ulica Na Veľký Diel sa nachádza južne od historickej časti mesta. Je dôležitou komunikáciou medzi sídliskami Solinky a Vlčince. Vymedzená je križovatkou s Obvodovou ulicou na Solinkách a križovatkou s Ulicou vysokoškolákov na Vlčincoch. Časť od Obvodovej ulice po križovatku s Univerzitnou ulicou oddeľuje mestské časti Bôrik a Solinky. Od Obvodovej ulice (Solinky) po križovatku s Univerzitnou ulicou je popri komunikácii vybudovaný chodník pre peších a cyklistov. V tomto úseku odbočuje do mestskej časti Bôrik Pribinova ulica. V druhom úseku od križovatky s Univerzitnou ulicou po križovatku s Ulicou vysokoškolákov prechádza ulica popri Lesoparku Chrasť, VÚD a Fakulte riadenia a informatiky ŽU. Po druhej strane je areál Žilinskej univerzity a zástavba rodinných domov. Od roku 2004 premáva po ulici trolejbusová doprava.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 265

[0] Komentárov

Pridať komentár