Zvonica s kaplnkou v Zbyňove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/10

Zvonica s kaplnkou v Zbyňove

premietanie (slideshow)
Zvonica s kaplnkou v Zbyňove

Zvonica s kaplnkou v Zbyňove

Rímskokatolícka cirkev farnosť Jasenové, filiálka Zbyňov
(Foto 4. 8. 2016)

Rímskokatolícka cirkev farnosť Jasenové, Jasenové č. 256, 013 19 Kľače.
Tel.: 041/54 223 11, mobil: 0902 895 899, e-mail: jasenove@fara, web: www.jasenove.fara.sk.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Jasenové má dve filiálky: Kľače a Zbyňov. Vo farnosti v Jasenovom je farský Kostol Božského Srdca Ježišovho (r. 2000), v Kľačoch Kaplnka Lurdskej Panny Márie (bohoslužby sa konajú v Dome nádeje na cintoríne) a v Zbyňove sa konajú bohoslužby v dome smútku. Vo farnosti sa nachádzajú kaplnky (Jasenové, Kľače), zvonica (Zbyňov) a niekoľko krížov. Farnosť patrí pod Dekanát Rajec a dekanát pod Žilinskú diecézu.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Rajec patria farnosti: Fačkov, Jasenové, Konská, Lietava, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina a Višňové.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Jasenové vznikla 30. 6. 2017 odčlenením od farnosti Rajec spolu s filiálkami Kľače a Zbyňov. V piatok 30. 6. 2017 žilinský biskup J. Ex. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. počas slávnostnej svätej omše v Jasenovom bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét, ktorým sa územie Jasenové, Kľače a Zbyňov a jeho veriaci kánonicko-právne vyčleňujú zo zväzku farnosti Rajec, do ktorej doteraz patrilo, a ustanovuje sa na samostatnú farnosť s úradným názvom Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jasenové a farským kostolom bol určený Kostol Božského Srdca Ježišovho v Jasenovom. Prvým správcom farnosti sa stal farár Mgr. Roman Skolozdra.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 594

[0] Komentárov

Pridať komentár