Kaplnka v Jasenovom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/8

Kaplnka v Jasenovom

premietanie (slideshow)
Kaplnka v Jasenovom

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Jasenovom

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jasenové
(Foto: 14. 10. 2018)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jasenové, Jasenové č. 256, 013 19 Jasenové.
Tel.: 041/54 223 11, mobil: 0902 895 899.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jasenové má dve filiálky: Kľače a Zbyňov. Farnosť patrí pod Dekanát Rajec. Vo farnosti je v Jasenovom farský Kostol Božského Srdca Ježišovho (r. 2000), v Kľačoch Kaplnka Lurdskej Panny Márie (bohoslužby sa konajú v Dome nádeje na cintoríne) a v Zbyňove sa konajú bohoslužby v dome smútku. Vo farnosti sa nachádzajú kaplnky (Jasenové, Kľače), zvonica (Zbyňov) a niekoľko krížov.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Rajec patria farnosti: Fačkov, Jasenové, Rajecká Lesná, Rajec, Konská, Rajecké Teplice, Lietava, Višňové a Rosina. Dekanát Rajec patrí pod Žilinskú diecézu.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jasenové vznikla 30. 6. 2017 odčlenením od Farnosti Rajec spolu s filiálkami Kľače a Zbyňov. V piatok 30. 6. 2017 žilinský biskup J. Ex. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. počas slávnostnej svätej omše v Jasenovom bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét, ktorým sa územie Jasenové, Kľače a Zbyňov a jeho veriaci kánonicko-právne vyčleňujú zo zväzku farnosti Rajec, do ktorej doteraz patrilo, a ustanovuje sa na samostatnú farnosť s úradným názvom Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jasenové a farským kostolom bol určený Kostol Božského Srdca Ježišovho v Jasenovom. Prvým správcom farnosti sa stal farár Mgr. Roman Skolozdra.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 617

[0] Komentárov

Pridať komentár