Vodná elektráreň Mikšová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Vodná elektráreň Mikšová

premietanie (slideshow)
Vodná elektráreň Mikšová

Vodná elektráreň Mikšová

Vodné dielo Mikšová
(Foto: 17. 7. 2017)

Vodná elektráreň Mikšová je vybudovaná na derivačnom kanáli Váhu. Vodné dielo Hričov je prvým riadiacim stupňom kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Bolo vybudované (1958 – 1962) na rieke Váh v riečnom km 245,0 pri obci Horný Hričov. Od neho vedie 28,41 km dlhý derivačný kanál, na ktorom je vybudovaná vodná elektráreň Mikšová (1959 – 1963) a Považská Bystrica (1959 – 1963). Od nej pokračuje odtokový kanál do Priehrady mládeže s vodnou elektrárňou Nosice. V elektrárni je dozorňa, z ktorej sú diaľkovo ovládané vodné elektrárne Mikšová a Považská Bystrica. Derivačný kanál má maximálnu kapacitu 504 m3.s-1. Zvýšené prietoky, ktoré nemôžu pretiecť derivačným kanálom a nemôžu byť zachytené vo vodnej nádrži, bezpečne odtekajú cez haťové polia do starého koryta Váhu. Celá elektráreň je diaľkovo ovládaná a riadená z hydroenergetického dispečingu z Trenčína.
Na budovanie derivačného kanála pred elektrárňou Mikšová sa využili svahy na pravej strane, takže po celej dĺžke sa budovala len ľavostranná hrádza, pri elektrárni vysoká až 22 m. Takto pri sútoku potoka Štiavnik a Hričovského kanála vznikla vodná nádrž Starovec. Pri osade Beňov sa nachádza bývalá prečerpávacia vodná nádrž Beňov, ktorá je však poniže elektrárne Mikšová. Až do vybudovania Prečepávajúcej vodnej elektrárni Liptovská Mara bola našou najväčšou vodnou elektrárňou. Vďaka vysokému spádu má táto vodná elektráreň aj vysoký inštalovaný výkon 3x31,2 = 93,6 MW.
Parametre Vodnej elektrárne Mikšová: Inštalovaný výkon 93,6 MW, Kaplanove turbíny, prietok 3x134 m3.s-1, počet turbo agregátov 3, rok uvedenia do prevádzky 1963, priemerná ročná výroba elektrickej energie 186,5 GWh.
Turbogenerátor sa skladá z turbíny a generátora. Turbína má priemer 4,8 metra a hmotnosť asi 100 ton. Rotor generátora váži približne 235 ton a stator 80 ton. Vyrobená energia má napätie 10,5 kV, je vyvedená na blokový transformátor, ktorý ju transformuje na 110 kV. Odtiaľ ide na rozvodňu a ďalej do rozvodnej siete.
Pred elektrárňou je vybudovaná miestna komunikácia od cesty II. triedy 507 smerom do Mikšovej a Beňova, ktoré sú mestskými časťami Bytče.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 446

[0] Komentárov

Pridať komentár