Medzi plotmi (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/9

Medzi plotmi (ulica)

premietanie (slideshow)
Medzi plotmi (ulica)

Medzi plotmi (ulica) v Zástraní

Mestská časť Zástranie
(Foto: 5. 7. 2017)

Medzi plotmi (ulica) je vymedzená križovatkou s ulicami Hore humnami a Kultúrnou na jednej strane a na druhej križovatkou ulíc Stará dedina a Pod cintorínom. Na ulici sú postavené rodinné domy. V minulosti mala názov Jakubská.

Zoznam ulíc v mestskej časti Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 602

[0] Komentárov

Pridať komentár