Pamätná tabuľa MAKABI — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

53/96

Pamätná tabuľa MAKABI

premietanie (slideshow)
Pamätná tabuľa MAKABI

Pamätná tabuľa MAKABI v Žiline

Budova bývalej telocvične židovského spolku MAKABI, teraz Bábkové divadlo v Žiline
(Foto: 29. 9. 2017)

MAKABI
Túto budovu postavil v r. 1937 židovský spolok Makabi
ako svoju telocvičňu a tiež ako prístavbu židovskej ľudovej školy.
Pôvodnému účelu slúžila len krátko. Cez vojnu ju využívala
Hlinkova garda a od roku 1953 tu sídli bábkové divadlo.

This building vas built as a gym. and an extension
to the Jewish publie school by the Jewish club Maccabi in 1937.
For its original purpose, it was used only for a short period.
During the war, the building was used by Hlinka Guard
and since 1953 it is home to a puppet theatre.

Židovská obec Žilina – Jún 2017 – Žilinský kraj


Pri príležitosti 80. výročia postavenia budovy bývalej telocvične MAKABI, dnes Bábkové divadlo Žilina, bola odhalená 24. júna 2017 pamätná tabuľa. Autor pamätnej tabule je akad. sochár Ondrej Lipták. Po jej odhalení bola vo vestibule Bábkového divadla v Žiline vernisáž dobových fotografií venovaných 80. výročiu 3. Zletu česko-slovenských Makabi a činnosti spolku Makabi Žilina.

Žilinskú Makabi založili v roku 1931. Prvým predsedom bol Alexander Márton a náčelníkom Eugen Weiner, po vojne chatár na chate pod Sokolím, neskôr náčelník oblastnej Horskej služby Malá Fatra. Makabi je dnes vnímaná ako telovýchovná organizácia. Jej rámec činnosti bol však širší. Čs. Makabi si kládla za cieľ posilniť telesnú zdatnosť svojich členov a povzniesť ich mravnú úroveň. Jedným z cieľov bolo aj vybudovanie a udržiavanie židovského národa a jeho nového domova. Mládež mala byť vychovávaná sústavne a všestranne. Preto sa pozornosť sústredila nielen na telocvik, ale i na kultúrne akcie, znalosti v oblasti sionizmu a židovských dejín. Makabi sa členila na odbor telocvičný, športový a kultúrny. Autonómna Slovenská vláda v októbri 1938 zakázala činnosť všetkých klubov vrátane Makabi a už v decembri schválila Hlinkovu gardu, ako jedinú telovýchovnú a brannú organizáciu na Slovensku. Žilinská Makabi po vojne už svoju činnosť neobnovila.

3. Zlet čs. Makabi v Žiline. Len pár rokov po svojom vzniku bola Žilinská Mababi dostatočne veľká a vplyvná na to, aby sa mohla uchádzať o organizáciu 3. Zletu čs. Makabi. Ten sa v Žiline aj konal v dňoch 4 až 6. júla 1937. Športoviskami bol areál ŠK Žilina, novopostavená telocvičňa a ihrisko Makabi, vojenská plaváreň a jej volejbalové ihriská, telocvičňa štátnej reálky i samotné mesto Žilina, cez ktoré sa uskutočnil beh mestom. Makabiáda bola ukončená telocvičnou akadémiou súčasne v telocvični Makabi a v Národnom (katolíckom) dome. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 2 tisíc športovcov, pričom nástup cvičencov bol na ploche štadióna ŠK Žilina pred 4 tisíc divákmi. Športovci predtým prešli v slávnostnom sprievode mestom. V čestnom výbore podujatia boli aj okresný náčelník Tibor Jesenský a starosta mesta Andrej Hvizdák, ktorý v publikácii pozdravil účastníkov. Neskorší starosta Vojtech Tvrdý prispel článkom o histórii mesta. O mimoriadnom úspechu podujatia svedčí i to, že správa Zväzu Makabi v ČSR k sionistickému zjazdu v Luhačoviciach v júli 1946 vyzdvihuje výsledky Žilinského zletu.

Text: Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 240

[0] Komentárov

Pridať komentár