Osadenie kameňov zmiznutých — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

67/132

Osadenie kameňov zmiznutých

premietanie (slideshow)
Osadenie kameňov zmiznutých

Osadenie kameňov zmiznutých (Stolpersteine) na chodníku pod kostolom v Námestove pre rodinu Holländer

Placing of family Hollander stolpersteine on the sidewalk below the church
(Foto: 22. 6. 2017)

Štvrtok 22. 6. 2017 bol deň plný emócií. Plánovaná beseda so žiakmi na súkromnej spojenej škole EDUCO už po niekoľkýkrát mala veľkú odozvu. Na prednášku, ktorú zorganizovali Karol Kurtulík a profesorka Iveta Michalčíková, sa besedy zúčastnili hostia zo Švajčiarska, Holandska a Izraela. Najviac emócií vyvolala téma autobiografie Egona Holländera s doplnením jeho dcéry Kataríny Holländerovej pri spomienkach na jeho detstvo v koncentračnom tábore.
Program potom pokračoval na námestí. Kamene zmiznutých (Stolpersteine) pre Marthu Dombrower k rodine Grossmanovcov na Hviezdoslavovej ulici a pre rodinu Holländer na chodníku pod kostolom s modlitbou Jonathana Brennera bolo dôstojným ukončením položenia 9. kameňa zmiznutých v Námestove.
Výstava v Dome kultúry v Námestove zorganizovalo občianske združenie Pamätaj. Bolo pod záštitou poslanca NR SR Igora Janckulíka a pod gesciou člena prezídia ÚZ ŽNO na Slovensku Juraja Turčana a podpredsedu ÚZ ŽNO na Slovensku Richarda Dudu. Po hudobnom vstupe slávnostný príhovor a celý slávnostný akt uviedol organizátor Karol Kurtulík. Ďalej nasledovali príhovory poslanca NR SR Igora Janckulíka, podpresedu ÚZ ŽNO na Slovensku Richarda Dudu, profesorky Márie Bielovej z Ústavu Tomislava Kolakoviča pri Vysokej škole sv. Alžbety v Trstenej, Petra Wernera zo židovskej humanitárnej organizácie B´nai B´rith z Bratislavy a príhovory zakončil Egon Holländer zo Švajčiarska.
Už prvé slová Egona Holländera, ktoré zazneli: „Som rád, že som Námestovčan...“ dokončili vlnu emócií, ktoré sa vygradovali postupne z každého prejavu. Na výstave okrem hostí zo sveta bol prítomný aj honorárny konzul Slovenskej republiky v Izraeli Martin Rodan.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 383

[0] Komentárov

Pridať komentár