Dub červený – Quercus rubra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/196

Dub červený – Quercus rubra

premietanie (slideshow)
Dub červený – Quercus rubra

Dub červený – Quercus rubra

Budatínsky park
(Foto: 15. 6. 2017)

Pri príležitosti 75. výročia založenia Považského múzea v Žiline zasadili 9. júna 2017 v Budatínskom parku pamätný strom – dub červený (quercus rubra). Strom múzeu venovalo občianske združenie ISA Slovensko. Dub bude skrášľovať historický park najmä na jeseň svojou výraznou červenou až červenohnedou farbou.

Dub červený (Quercus rubra) je mohutný opadavý listnatý strom z čeľade bukovitých, pôvodným výskytom v Severnej Americe. Dorastá do výšky 25 – 40 m a dožívajúci sa 300 – 500 rokov. Je to cenná okrasná parková drevina, vďaka dobrým rastovým vlastnostiam sa využíva aj ako lesná drevina. Spracováva sa ako palivo, obkladový podlahový materiál a na výrobu nábytku. Dub červený sa často využíva v parkoch po celej Európe. od 20. rokov 18. storočia.

Myšlienka založiť v Žiline múzeum vznikla na začiatku 20. rokov 20. storočia a vyslovil ju bývalý starosta Žiliny Ignác Rada. Myšlienka však vtedy nenašla pochopenie. V roku 1935 sa vytvorila skupina priateľov starožitností a dejín mesta, kam patrili napr. Vojtech Tvrdý a Eugen Medvecký. V roku 1936 sformovali Prípravný výbor na založenie Múzea Žiliny a okolia, avšak pre nedostatok financií nedošlo k realizácii jeho zámerov. V júli – auguste 1940 sa v obci Dlhé Pole konala výstava pod názvom „Výstava drotárstva a jeho národopisu,“ ktorej autorom bol Karol Guleja. Výstava motivovala vtedy už starostu Vojtecha Tvrdého založiť spoločné drotárske a mestské múzeum. Múzeum Žiliny a okolia bolo otvorené v priestoroch radnice na Mariánskom námestí v Žiline v júli 1942. Jeho kustódom bol Eugen Medvecký.
Po prechode sovietskeho frontu museli Medvecký i Tvrdý zo Žiliny odísť. Múzeum nemalo zanieteného správcu. V roku 1949 bolo Mestské múzeum zrušené, zbierky uskladnené na povale radnice a zakrátko (1953) premiestnené do veže Budatínskeho hradu. V tomto období bolo rozkradnutých viacero vzácnych zbierok. V roku 1954 pri reorganizácii múzejníctva bolo v Žiline ustanovené Krajské múzeum Žilina so sídlom v Budatínskom hrade. Malo jedinú pracovníčku, historičku Vlastu Kristenovú (neskôr pribudla ešte jedna administratívna sila). Kristenová začala v ťažkých časoch znovubudovať múzeum: založila Vlastivedný krúžok, kde sa obklopila záujemcami o poznávanie regiónu. Začala rozvíjať výskumnú a prednáškovú činnosť. Na hrade sídlila vojenská jednotka, ktorá uvoľňovala priestory pre múzeum len veľmi pomaly. V roku 1956 začala pomalá oprava hradu (začalo sa vežou) a v opravených priestoroch sa začali pripravovať výstavy.

Text (skrátený) o histórii múzea je prevzatý z webovej stránky Považského múzea v Žiline (kliknite): www.pmza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 434

[0] Komentárov

Pridať komentár