Obecný dom v Brodne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/14

Obecný dom v Brodne

premietanie (slideshow)
Obecný dom v Brodne

Obecný dom v Brodne

Mestská časť Brodno
(Foto: 9. 6. 2017)

Bývalý Obecný dom v Brodne so štátnym znakom Slovenskej republiky, kde je dnes kultúrny dom, pohostinstvo a pošta (PSČ 010 14). Tabuľka na dome oznamuje, že obec sa po prvýkrát spomínala už 1. 12. 1244 pod názvom Budno.

Brodno sa spomína už v roku 1244 a ako osídlená obec pod názvom Budno, resp. Brodno od roku 1438. Patrili panstvu Budatín. Obyvateľstvo sa zaoberalo i ovocinárstvom a včelárstvom. Ako erb používalo pltníka stojaceho na plávajúcej plti s veslom v ruke. Roku 1784 malo Brodno 324 obyvateľov, roku 1900 bolo 568, v roku 1980 až 1 341 obyvateľov. V časti Sedlište bolo objavené sídlisko s osídlením mladšej doby kamennej (5. tisícročie pred n. l.), v mladšej dobe bronzovej (začiatok 1. tisícročia pred n. l.) v mladšej dobe železnej (1. stor. pred n. l.). Nachádza sa tu rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých z roku 1569. K Žiline bolo pripojené v roku 1980.

Zdroj: Pfliegel, M., Krušinský, G.: "Premeny Žiliny", Vydavateľstvo Osveta, š.p. Martin, 1990, s. 132.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 553

[0] Komentárov

Pridať komentár