Na Tobolky (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/13

Na Tobolky (ulica)

premietanie (slideshow)
Na Tobolky (ulica)

Na Tobolky (ulica) v Brodne

Mestská časť Brodno
(Foto: 9. 6. 2017)

Ulica Na Tobolky sa nachádza vo východnej časti Brodna. Vymedzená je križovatkou s Brodňanskou ulicou na južnej strane a na severovýchodnej strane sa pripája na Nadskaličnú ulicu pri rekreačnej oblasti Tobolky. Na ulici sa nachádza cintorín, dom smútku a zástavba rodinných domov.

Zoznam ulíc v mestskej časti Brodno (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 395

[0] Komentárov

Pridať komentár