Zábrežná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/23

Zábrežná ulica

premietanie (slideshow)
Zábrežná ulica

Zábrežná ulica v Brodne

Zastávka MHD linky č 22 – Brodňanská
(Foto: 9. 6. 2017)

Zábrežná ulica sa nachádza na západnej strane Brodna. Je dlhá asi 1100 metrov a vedie paralelne cestou I/11 zo Žiliny k štátnej hranici s Českom. Na severnej strane zachádza za zástavbou voľne do poľa a na južnej strane je vymedzená mimoúrovňovou križovatkou s cestou I/11. Od ostatných ulíc v Brodne je rozdelená železničnou traťou a spája ju s nimi Brodňanská ulica. Po ulici premáva MHD – autobusová linka č. 22 na trase: Brodno – Železničná stanica – Hálkova – Bytčica. Nachádzajú sa na nej dve autobusové zastávky linky č. 22 – Brodňanská a Zábrežná. Na ulici sú postavené len rodinné domy.

Zoznam ulíc v mestskej časti Brodno (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 338

[0] Komentárov

Pridať komentár