Ku krížu (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/15

Ku krížu (ulica)

premietanie (slideshow)
Ku krížu (ulica)

Ku krížu (ulica) v Brodne

Mestská časť Brodno
(Foto: 9. 6. 2017)

Ku krížu (ulica) je vymedzená križovatkou s Brodňanskou ulicou na severnej strane a na južnej strane prechádza do poľnej cesty smerom do Budatína. Ulica je pomenovaná podľa kríža, ktorý stojí na bývalom obecnom cintoríne. Na ulici sú postavené len rodinné domy.

Zoznam ulíc v mestskej časti Brodno (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 425

[0] Komentárov

Pridať komentár