Vrania ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/16

Vrania ulica

premietanie (slideshow)
Vrania ulica

Vrania ulica vo Vraní

Mestská časť Vranie
(Foto: 3. 6. 2017)

Vrania ulica je vymedzená križovatkou ulíc Drozdia a Ďatlia a križovatkou s Labuťou ulicou. Je to jedna z hlavných komunikácii vo Vraní.

Zoznam ulíc v mestskej časti Vranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Boncova ulica (Boncova), Ďatlia ulica (Ďatlia), Drozdia ulica (Drozdia), Holubia ulica (Holubia), Jastrabia ulica (Jastrabia), K Rochovici (K Rochovici), Labutia ulica (Labutia), Stehličia ulica (Stehličia), Stračia ulica (Stračia), Vrania ulica (Vrania).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 362

[0] Komentárov

Pridať komentár