Dadanova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Dadanova ulica

premietanie (slideshow)
Dadanova ulica

Dadanova ulica v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 2. 6. 2017)

Dadanova ulica sa nachádza v mestskej časti Hájik. Je to sídlisková ulica s jedným zalomeným bytovým panelovým domom a vnútroblokm. Vymedzená je križovatkou s Ulicou Mateja Bela, obchádza bytový dom a končí slepým zakončením.
Ulica je pomenovaná po kníhtlačiarovi Jánovi Dadanovi st. a jeho synovi Jánovi Dadanovi ml., ktorí pôsobili v Žiline.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 284

[0] Komentárov

Pridať komentár