Milan Uhrín, kazateľ CASD — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/24

Milan Uhrín, kazateľ CASD

premietanie (slideshow)
Milan Uhrín, kazateľ CASD

Milan Uhrín, kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Žiline

Ekumenické modlitby za mesto Žilina
(Foto: 27. 5. 2017)

Motto: Usilujte sa o blaho mesta, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj naše blaho.

Ekumenické modlitby za mesto Žilina sa konali 27. mája 2016 v rámci Staromestských slávností na Mariánskom námestí o 13.00 hodine. Ďakovné modlitby za mesto Žilina zorganizovala Ekumenická rada cirkví v Žiline (EKUZA), ktorá združuje sedem kresťanských cirkví a Židovskú náboženskú obec Žilina. Program ekumenických modlitieb po celý čas sprevádzali speváci a hudobná skupina NÁDEJ z Popradu. Modlitieb sa zúčastnili: Stanislav Mores z Cirkvi bratskej v Žiline, prot. Mgr. Juraj Cuper, farár Pravoslávnej cirkvi v Žiline, ThLic. Zdeno Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio a hovorca Žilinskej diecézy, Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka Evanjelickej cirkvi a. v. Žilina, Peter Pavelka, starší Kresťanský zbor Žilina, PaedDr. ThLic. Emil Turiak, dekan Gréckokatolíckej cirkvi v Žiline a Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina. Ekumenické modlitby moderoval Milan Uhrín, kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predstavitelia ekumenického spoločenstva cirkví, ktoré pôsobia v Žiline sa na Mariánskom námestí modlili nielen za Žilinu, ale aj jej obyvateľov, pokoj a porozumenie medzi nim. Na záver požehnali mestu Žilina a jeho obyvateľom.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 419

[0] Komentárov

Pridať komentár