Milada Foltínková — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

33/88

Milada Foltínková

premietanie (slideshow)
Milada Foltínková

Misijné podujatie k 500. výročiu reformácie v Turčianskom senioráte

Pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Turčianskeho seniorátu
(Foto: 21. 5. 2017)

Seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ sa konalo v Žiline 21. mája 2017 od 9.00 hodine. Slávnostné služby Božie o 9.00 hodine v Evanjelickom kostole v Žiline na Nám. Žilinskej synody 2 boli aj so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej a s Krstom svätým. Kázal synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Česku Daniel Ženatý. Liturgoval generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch a ďalší duchovní z Turčianskeho seniorátu. Piesňami prispeli spevokoly z CZ Žilina a Súľov-Hradná. Na organe hrala Ľudmila Fraňová.
Po službách Božích si v zborovej sieni si veriaci pozreli putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku,“ ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a vydavateľstva Tranoscius.
V rámci popoludňajšieho programu o 14.00 hod. s prednáškou o histórii reformácie na území Turčianskeho seniorátu vystúpil doc. Miloš Kovačka, PhD. Prihovorili sa aj predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor mesta Žiliny Igor Choma. Do programu prispeli spevokol z CZ Martin, Soľničky zeme, Alena Janešíková (spev), Marta Gáborová (organ), Lucia Dobošová-Švábiková (harfa), víťazi Duchovnej piesne TUS 2017 a ďalší.
Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Turčianskeho seniorátu a na záver predsedníctvo Turčianskeho seniorátu odovzdalo putovnú štandardu predsedníctvu Považského seniorátu.
Text prevzatý (upravený) z webovej stránky Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina (kliknite): www.ecavza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 332

[0] Komentárov

Pridať komentár