Pamätná tabuľa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/15

Pamätná tabuľa

premietanie (slideshow)
Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa na Dome sv. Bystríka v Čičmanoch

(Foto: 7. 7. 2007)

Čičmany boli známe aj výrobou papúč, ktorá po roku 1989 postupne zanikla. Bývalú papučiareň odkúpil Biskupský úrad v Nitre, ktorý objekty zrekoštruoval a vybudoval diecézne centrum pod názvom Dom sv. Bystríka. Text na tabuli, ktorá je umiestená na Dome sv. Bystríka je nasledovný:

"S úctou a vďakou J. EM. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, nitrianskemu biskupovi,
ktorého zásluhou a vďaka obetavému pričineniu mnohých dobrotincov z diecézy i zo zahraničia
bola táto budova komplexne prestavaná, rozšírená a dňa 21. 11. 2003 posvätená ako Dom sv. Bystríka."
Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 558

[0] Komentárov

Pridať komentár