Dadanovská kníhtlačiareň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/6

Dadanovská kníhtlačiareň

premietanie (slideshow)
Dadanovská kníhtlačiareň

Dadanovská kníhtlačiareň v Žiline

Bottova ulica
(Foto: 2. 7. 2006)

Podľa žilinského historika Alexandra Lombardiniho bola v 17. a na začiatku 18, storočia v tomto dome DADANOVA kníhtlačiareň. Podľa niektorých historikov sa nachádzala vyššie na Bottovej ulici.
Ján Dadan st. bol moravský exulant. Jeho otec Lukáš Dadan bol českobratský kňaz, ktorý prišiel z Přerova do Púchova okolo roku 1628. Ján Dadan preniesol kníhtlačiareň do Žiliny a už v r. 1665 v nej začal tlačiť a stal sa teda prvým známym kníhtlačiarom v Žiline. Ján Dadan st., tlačil v Žiline od r. 1665 až do svojej smrti v roku 1673. V jeho práci potom pokračovala jeho vdova Alžbeta Dadanka, rod. Wetterinová. Meno Alžbety Dadanky sa na žilinských tlačiach objavuje až do r. 1 683, kedy prebral kníhtlačiar jej syn Ján Dadan ml. (nar. 1662). Kníhtlačiarstvu sa vyučil doma, neskôr vo vlastnej tlačiarni. Popri kníhtlačiarstvu sa vo voľnom čase venoval štúdiu, viazal knihy a zaoberal sa zhotovovaním slnečných hodín. Bol veľmi vzdelaný, vedel aj po nemecky, latinsky, hebrejsky, grécky a maďarsky, Vyznal sa vo filozofii, astronómii i lekárstve. Práve počas jeho pôsobenia kníhtlačiareň rozkvitala a jej produkcia v tej dobe bola skutočne bohatá. Meno Jána Dadana ml.sa na žilinských tlačiach objavuje až do r. 1704, kedy zomrel. Po smrti J. Dadana ml. (26. júla 1704) aj jeho manželky, zdedila kníhtlačiareń Dadanova sestra Anna Dadanová, ktorá bola vydatá za Jána Chrastinu v Púchove. Dadanova sestra ju zdedila podľa vtedy v Uhorsku platného dedičského práva, pretože Dadanovci zomreli bezdetní. Chrastina bol však súkenníkom a do kníhtlačiarskeho remesla sa nerozumel, preto viedli žilinskú tlačiareň Václav Krop a Viliam Kauder. Z Chrastinových detí sa kníhtlačiarskemu remeslu vyučil najstarší syn Daniel, ktorý pokračoval po stopách Dadanovcov. Daniel Chrastina tlačil v Žiline do r. 1717, potom tlačiareň preniesol do Púchova. Týmto rokom sa skončila existencia aj činnosť žilinskej tlačiarne. Dadanovská tlačiareň koncom 17. a začiatkom 18. storočia (v Žiline 1665 – 1717) patrila medzi najznámejšie na Slovensku a zaslúžila sa nielen o šírenie vzácnych kníh, ale i dobrého mena mesta Žiliny.

Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline si môžete prečítať po kliknutí na odkaz Dejiny cirkevného zboru v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 2505

[0] Komentárov

Pridať komentár