Bagarova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/10

Bagarova ulica

premietanie (slideshow)
Bagarova ulica

Bagarova ulica v Žiline

Mestská časť Rosinky
(Foto: 18. 5. 2017)

Bagarova ulica sa nachádza v mestskej časti Rosinky. Vymedzená je na juhu ulicou Dolná Trnovská a na severe Rosinskou cestou. Na ulici sú postavené rodinné domy a nachádza sa tu súvislá zeleň.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Zmena názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina – v mestskej časti Rosinky nasledovne: Jasmínová sa dáva do súladu s Pravidlami slovenského pravopisu a mení sa na Jazmínová ulica.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.

Zoznam ulíc (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bagarova ulica (Bagarova), Brezová ulica (Brezová), Hruštiny (Hruštiny), Jašíkova ulica (Jašíkova), Jazmínová ulica (Jazmínová), Majerská ulica (Majerská), Nábrežná ulica (Nábrežná), Park 17. novembra (Park 17. novembra), Rosinská ulica (Rosinská), Ulica Mikuláša Nigriniho (Ulica Mikuláša Nigriniho), Ulica mládeže (Mládeže), Ulica osloboditeľov (Osloboditeľov), Vážska ulica (Vážska).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 535

[0] Komentárov

Pridať komentár