Nám. sv. Jána Bosca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/21

Nám. sv. Jána Bosca

premietanie (slideshow)
Nám. sv. Jána Bosca

Námestie svätého Jána Bosca v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 14. 5. 2017)

Na severnej strane námestia sa nachádza prekrásny klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Po rokoch bol veľmi schátralý a až po zmene majiteľa prešiel v rokoch 2005 – 2007 rozsiahlou rekonštrukciou. Pred kaštieľom sa nachádza Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1935 postavený zo zbierok občanov, ktorý tvorí dominantu celého námestia. Po ľavej a pravej strane je zástavba rodinných domov. Na ľavej strane sa nachádza aj bývalá základná škola. Takmer uprostred námestia je postavený kamenný kríž Ukrižovaného Ježiša Krista z roku 1904 z milodarov v Amerike pracujúcich bánovských veriacich. Na pravej strane sa nachádza aj hostinec Pri potôčku s letnou terasou.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 585

[0] Komentárov

Pridať komentár