Námestie sv. Jána Bosca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/21

Námestie sv. Jána Bosca

premietanie (slideshow)
Námestie sv. Jána Bosca

Námestie svätého Jána Bosca v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 1. 8. 2020)

Námestie sv. Jána Bosca sa nachádza uprostred Bánovej. Je takmer obdĺžnikového tvaru. Na východnej a západnej strane je zástavba prevažne rodinných domov. Severnú stranu námestia uzatvára Pongrácovský kaštieľ a pred ním stojí rímskokatolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho. Ten tvorí hlavnú dominantu námestia. Z východnej strany je námestie otvorené, prechádza tadiaľ miestna komunikácia, ktorá vedie cez celé námestie. Z historických pamiatok okrem kostola a kaštieľa stojí za pozornosť Trojičný stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice z roku 1821 a kamenný kríž z roku 1904. V minulosti stála na námestí vedľa kríža 12 metrov vysoká murovaná zvonica, ktorá bola Bánovčanmi zbúraná v roku 1950. Námestie v roku 2010 prešlo rekonštrukciou. Pomenované je po talianskom kňazovi Jánovi Boscovi (1815 – 1888) zakladateľovi rádu saleziánov, ktorý bol v roku 1934 bol vyhlásený za svätého.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 725

[0] Komentárov

Pridať komentár