Bitarovská cesta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/12

Bitarovská cesta

premietanie (slideshow)
Bitarovská cesta

Bitarovská cesta v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 14. 5. 2017)

Bitarovská cesta je vymedzená križovatkou s Kamennou ulicou a križovatkou s ulicou K cintorínu. V mestskej časti Bánová je úsek od rieky Rajčanka po križovatku s ulicou K cintorínu.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Bitarovská cesta – pomenovanie existujúcej ulice, ktorá spája Kamennú ulicu s ulicou K cintorínu. Táto komunikácia sa má v budúcnosti ako súčasť IV. okružnej predĺžiť oboma smermi: východným smerom po križovatku s Rajeckou ulicou a západným smerom pozdĺž Bitarovského potoka. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28. 09. 2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.



Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 503

[0] Komentárov

Pridať komentár