Otvorenie neologickej synagógy — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

56/105

Otvorenie neologickej synagógy

premietanie (slideshow)
Otvorenie neologickej synagógy

Otvorenie Neologickej synagógy v Žiline

Neologická synagóga v Žiline
(Foto: 12. 5. 2017)

Dňa 12. 5. 2017 o 18.00 hod. bolo slávnostné otvorenie neologickej synagógy po šiestich rokoch rekonštrukčných prác. S príhovormi vystúpil Fedor Blaščák, Marek Adamov, OZ Truc sphérique, Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina, Igor Choma, primátor Mesta Žilina, Eva Majchráková, Ministerstvo kultúry SR, Dušan Dvořák, Nadácia Kia Motors Slovakia a ďalší hostia. Po príhovore hostí zaznela hudobná skladba nesmrteľných od Mareka Piačeka v podaní Octet Singers a členov Štátneho komorného orchestra Žilina. Súčasťou večera bol aj výber fotografií Dalibora Adamusa, Mareka Jančúcha, Natálie Zajačikovej, Petra Snadíka, Richarda Köhlera, Kathrine Thude, Martina Tisa a Moniky a Ľuba Stacha.
Na rekonštrukciu synagógy prispeli nórske i európske fondy, ministerstvo kultúry, Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Mesto Žilina, nadácie, futbalisti, veľkí i menší sponzori, výrobcovia stavebných materiálov a mnohí jednotlivci, ktorých bolo asi tri tisíc. Títo darcovia sú preto nesmrteľní a pre nich vznikla skladba Mareka Piačeka, ktorá prvýkrát odznela pri otvorení synagógy.

Budova neologickej synagógy patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané 25. októbra 1928. Stavbu stavali bratia Ing. Ervín Novák a arch. Pavel Novák v rokoch 1929 až 1931. Vedúcim stavby bol známy žilinský architekt Žigo Vavrín Wertheimer.

O projekte rekonštrukcie Neologickej synagógy v Žiline, ktorú realizovalo Občianske združenie Truc sphérique v spolupráci Židovskej náboženskej obce Žilina ako vlastníka budovy si prečítajte na nasledovnom web. odkaze: (kliknite) www.novasynagoga.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 145

[0] Komentárov

Pridať komentár