Dolný val — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

114/167

Dolný val

premietanie (slideshow)
Dolný val

Ulica Dolný val v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 1. 4. 2007)

Ulica Dolný val pri Štátnom komornom orchestre Žilina (vpravo, mimo záberu). Dolný val patrí k neodmysliteľnej súčasti mestského jadra. Názov val - Horný i Dolný - vznikol podľa opevnenia, ktoré obkolesovalo mesto od 15. storočia a spolu s Hornou a Dolnou bránou ochraňovali mesto a umožňovali výber mýtnych poplatkov. Názov je nemeckého pôvodu, rovnako ako názov šance, ktorý sa tiež používal na pomenovanie obnovených mestských hradieb v roku 1708, ktoré vybudovali na príkaz cisárskeho generála Ladislava Ebergényioho počas stavovských povstaní. Tieto šance - valy - v roku 1712 odstránili a po ich zasypaní tu vystavili prízemné domy, zväčša už asanované. Po postupnom zasypaní priekop pod týmito valmi i tu postavili domy. Dolný val a Horný val sú dnes ulicami, ktoré úplne obkolesujú mestské jadro.
Dolný val sa začína na Vurumovej ulici a končí Farskou uličkou pri budove starej fary. V polovici 19. storočia sa však táto ulica začínala pri Sirotárskej ulici a končila sa na dnešnej Sládkovičovej ulici. Mala 25 domov a 119 obyvateľov. Rozšírením tejto ulice o časť bývalého Horného valu, časť bývalej Zlatej ulice a o bývalú Farskú ulicu, teda časti od Sládkovičovej ulice po starú faru, získal Dolný val dnešný veľký rozsah a je na ňom, napriek viacerým asanáciam, 43 domov. Obnovou viacerých týchto domov, i novou výstavbou, tu vznikli pekné budovy. Pozoruhodné sú secesné budovy číslo 24 a 26.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 37.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2034

[0] Komentárov

Pridať komentár