Žilina zriaďovacia stanica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

Žilina zriaďovacia stanica

premietanie (slideshow)
Žilina zriaďovacia stanica

Žilina zriaďovacia stanica

Železničná trať Žilina – Púchov
(Foto: 17. 6. 2013)

V 19. storočí patrili trate viacerým železničným spoločnostiam, ktoré si stavali vlastné železničné stanice. Tak sa stalo, že v Žiline vyrástli hneď dve stanice. Košicko-bohumínska železnica mala svoju stanicu severne od mesta, čo je dnešná hlavná stanica Žilina a Považská železnica si postavila stanicu severozápadne od mesta. Stanica dostala názov Nová Žilina, a pretože sa v tom čase hovorilo a písalo po maďarsky, na budove bol nápis Új Zsolna. Pomenovanie Nová Žilina poznajú Žilinčania pre túto oblasť dodnes.
Spoločnosť StEG postavila vo svojej stanici v rokoch 1882 – 1883 viacero budov, ktoré stoja dodnes a sú železničnými pamiatkami. Jednou z nich je výhrevňa parných rušňov so 16 miestami na odstavenie lokomotív. Dnes sa používa ako elektrická remíza – miesto odstavovania rušňov na elektrický pohon. Vedľa bola postavená prijímacia budova železničnej stanice. V tom čase bola menších rozmerov, až v rokoch 1914 – 1918 k nej pristavali ďalšie časti, čím dostala dnešnú podobu. Povyše stanice, v blízkosti trate Košicko-bohumínskej železnice, bola postavená vodáreň. Predtým slúžila na zásobovanie stanice vodou, ktorú čerpali najmä parné rušne. Vežovitá budova stojí dodnes. Neďaleko stanice bola tiež postavená obytná kolónia pre zamestnancov železnice. Pôvodne tu stálo 12 obytných domov, po jej dostavaní v roku 1912 ich bolo ešte viac, avšak niektoré z nich boli zbúrané pri výstavbe estakády. Zvyšná časť domov, ktorá sa zachovala, je dnes v zlom stave, nakoľko tam bolo ubytované neprispôsobivé obyvateľstvo, hoci tieto domy spĺňajú hodnoty pamiatkovej ochrany. V roku 1910 bývalo v tejto kolónii 367 obyvateľov.
Po postavení v roku 1883 mala stanica Nová Žilina len 6 krátkych koľají v blízkosti staničnej budovy. Trať do Trenčína bola jednokoľajná a z druhej strany stanice viedla krátka provizórna koľaj k druhej žilinskej stanici dlhá 0,903 km. V rokoch 1907 až 1908 stanicu rozšírili na 25 koľají a v rokoch 1911 – 1912 zdvojkoľajnili úsek Hričov – Žilina a spojku Nová Žilina – Žilina. V tomto čase tiež pravdepodobne postavili druhú výhrevňu s točňou, ktorá sa nachádza severne od stanice a dnes slúži na deponovanie motorových rušňov ako tzv. motorová remíza. V roku 1918, krátko po vzniku Československej republiky, stanicu premenovali na Žilina – Prednádražie. Neskoršie bola premenovaná na Žilina zriaďovacia stanica.

Mgr. Peter Šimko, PhD., historik, Považské múzeum v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 396

[0] Komentárov

Pridať komentár