Žilinskí rabíni — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/20

Žilinskí rabíni

premietanie (slideshow)
Žilinskí rabíni

Žilinskí rabíni neologickej a ortodoxnej obce, predsedovia neologickej a ortodoxnej obce

Židovská náboženská obec Žilina
(Foto: 12. 2. 2017)

Žilinskí rabíni ŽNO do roku 1923: Jozef Grünbaum 1851, 1857 (?) – 1882, Abrahám Hönig 1882 – 1894, rabín Arnold Kiss 1895 – 1896, Dávid Friedmann, hlavný rabín 1898 – 1923,
Rabíni neologickej obce 1923 – 1945: Dávid Friedmann, hlavný rabín 1923 – 1940, Dr. Hugo Stránsky, hlavný rabín 1936 (?) – 1939, Dr. Eduard Lichtenstern (?) – 1944 (?).
Rabíni ortodoxnej obce 1923 – 1945: Martin Klein 1927 (?) – 1945.
Rabíni ŽNO a kantori od r. 1946: Martin Klein 1946 – 1953, Henrich Weissmann, kantor ? – 1949, Izák Halpert, kantor ? – 1964.

Predsedovia ŽNO do roku 1923: Jakub Rosenfeld 1850, Joachim Schlesinger 1871, Ignác Rosenfeld 1888, Ignác Rosenfeld ? – 1909, Dr. Josef Pollak 1909 – 1917, Dr. Ignác Spierer 1917 – 1923.
Predsedovia neologickej obce 1923 – 1945: Dr. Ignác Spierer 1923 – 1936 (?), Dr. Teodor Ring 1937 – ?, Dr. Alexander Márton 1940(?) – 1945, Vojtech Adler 1945.
Predsedovia autonómnej ortodoxnej náboženskej obce 1923 – 1945: Samuel Schlesinger 1923 – 1939, Jozef Preiss 22. 1. 1939 – 1939 (?), Ignác Klein 17. 12. 1939 – 1945.
Predsedovia ŽNO od roku 1946: Vojtech Adler 1946 – 1949, Dr. Ladislav Haldan 1949 – 1951, spoločné predsedníctvo Zigmund Lippa a Gál 1951 – 1952, predsedníctvo (prezídium) Zigmund Lippa, Artúr Suchý, Vojtech Neumann od 20. 3. 1952, Artúr Suchý sa vzdáva funkcie člena predsedníctva 1. 3. 1953, predsedníctvo Vojtech Neumann, Pavol Sendrei, Šimko 1953, predsedníctvo Zigmund Lippa, Vojtech Neumann, Ladislav Vrchovica (1958 zomrel), Kustra (po úmrtí Vrchovicu) 1958 – ?, predsedníctvo Jozef Donáth (1965 zomrel), Vojtech Neumann, Juraj Roman, 1966 ďalší člen predsedníctva Július Ambroš (1966 zomrel) 1965 – ?, Juraj Rodan 1973 (?) – 1976 (?), predsedníctvo Tibor Frankl, Oskar Kustra, Vojtech Neumann, Armin Strauss 1976 – 1977 (?), Otto Wetterschneider 1977 (?) – 1986 (?), predsedníctvo Tibor Frankl, Rudolf Heitlinger, Dr. Alexander Vozár 1986 – 1987, Dr. Alexander Vozár 1987 (?) – 1990, Ing Pavel Frankl 1990 – doteraz.

Zdroj: Peter a Pavel Frankl: Židia v Žiline, Vydalo EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2009, s. 449 a 452.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 655

[0] Komentárov

Pridať komentár