Mgr. Peter Štanský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
50/4901

Mgr. Peter Štanský

premietanie (slideshow)
Mgr. Peter Štanský

Mgr. Peter Štanský

Rosenfeldov palác a jeho okolie – Synagóga, Rakúsko-uhorská obchodná banka a Uhorské štátne reálne gymnázium
(17. 1. 2017)

Dňa 17. januára 2017 bola v Rosenfeldovom paláci prednáška Mgr. Petra Štanského Rosenfeldov palác a jeho okolie – Synagóga, Rakúsko-uhorská obchodná banka a Uhorské štátne reálne gymnázium. História týchto budov, územia a ulíc, kde sú tieto významné stavby, tvoriace jednu z najkrajších časti mesta. Počas prednášky boli premietnuté historické fotografie a po nej diskusia.

Neologická synagóga v Žiline je najpozoruhodnejšou pamiatkou európskeho moderného hnutia na Slovensku. Berlínsky architekt prof. dr. Peter Behrens (1868 – 1940) svoj projekt budovy musel vložiť do neatraktívneho terénu. Priestor bol nerovný, značne zúžený na rohu ulíc a pomerne stiesnený medzi budovou pošty (vľavo) a budovou banky. Dielo sa podarilo a budova patrí k ojedinelým stavebným pamiatkam. Behrensov návrh zvíťazil v užšej súťaži, na ktorej sa ešte zúčastnil Josef Hoffmann z Viedne a Lipót Baumhorn z Budapešti. Architekt prof. dr. Peter Behrens získal v roku 1928 za tento projekt prvú cenu a 16. 1. 1929 sa začalo s výstavbou. Pri tejto príležitosti navštívil aj Žilinu. Architekt bol inšpirovaný hrobom Ráchel, ktorý je medzi Jeruzalemom a Betlehemom. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na galériách bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 a výškou 17,6 metra. Budova slúžila ako aula Vysokej škole dopravnej a neskoršie tam bolo kino.

Budovu bývalej filiálky Rakúsko-uhorskej banky postavili v roku 1912 v štýle neoklasicizmu na vtedajšej Barošovej ulici (Baross utza). Po roku 1919 to bola Hurbanova ulica č. 27, v súčasnosti Legionárska č. 1. Budovu projektoval jeden z najvýznamnejších architektov Uhorska, bratislavský rodák pôsobiaci v Budapešti Jozef Hubert (1846 – 1916). Okrem iných projektoval aj zámok v Bojniciach a časť zámku v Smoleniciach. Skutočnosť, že Hubert projektoval aj v Žiline, je na základe vedeckého bádania Petra Štanského.

Bývalú Uhorskú kráľovskú štátnu hlavnú reálnu školu postavili podľa projektov mladých budapeštianskych architektov Ambrusa Ortha a Emila Somla v roku 1910 – 1911 v štýle maďarskej secesie. Autorom hlavného vstupu do budovy a dvoch reliéfov s alegóriou vyučovania je maďarský sochár Maróthy. Po slovensky sa v nej začalo vyučovať 15. februára 1919. V období 1. Československej republiky ju premenovali na Česko-slovenskú štátnu reálku Jána Palárika a bola jednou z troch sedemtriednych reálok na Slovensku.

Významnou stavbou na Ulici J. M. Hurbana je secesný Rosenfeldov palác, ktorý postavil bankár Ignác Rosenfeld v roku 1907 podľa projektov architekta Mikuláša Rautera. Je zmenšenou napodobeninou viedenského zámku Belveder. Rosenfeldov palác je najvydarenejšia secesná pamiatka v meste a v minulosti mala povesť najkrajšej budovy. Je hodnotnou ojedinelou ukážkou slohovo čistej architektúry obdobia secesie zo začiatku 20. storočia s významnými architektonickými a umeleckými hodnotami. Ako nádherná secesná budova je významnou kultúrnou a architektonickou pamiatkou mesta a spolu s historickými objektami dotvára historický rámec mesta. Svojim významom prekračuje hranice Žiliny. V medzivojnovom období sídlila v budove Žilinská Obchodná Banka, ktorá bola založená v roku 1870. Naposledy tam bolo Centrum voľného času Spektrum. Rosenfeldov palác je od roku 2004 kultúrnou pamiatkou mesta Žiliny a v roku 2009 ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 300

[0] Komentárov

Pridať komentár