Komenského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
5/5

Komenského ulica

premietanie (slideshow)
Komenského ulica

Trolejbusová trať na Komenského ulici

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257, linka č. 4
(Foto: 10. 9. 2016)

Trolejbusová trať na Komenského ulici je dlhá asi 800 metrov. Je ohraničená ulicami Romualda Zaymusa a Hlinskou, po ktorých vedie tiež trolejbusová doprava. Trolejbusovú trať na Komenského ulici môžeme rozdeliť na dve časti. Od Ulice Romualda Zaymusa po križovatku s ulicou Veľká okružná, kde odbočuje trať vľavo. Táto časť je súčasťou centrálneho okruhu. Druhá, nemenej významná časť, pokračuje od križovatky s Veľkou okružnou smerom na sídliská Hliny, Solinky a Vlčince. Po tejto časti ulice premávajú významné trolejbusové linky medzi sídliskami a centrom mesta. Na Komenského ulici sú dve zastávky MHD – Komenského, smerom na sídliská a Mostná smerom do centra.

Trolejbusová trať bola slávnostne otvorená od centrálneho okruhu cez Komenského a Hlinskú ulicu na Solinky 1. 7. 1996. Súčasťou stavby bola aj Meniareň na Bajzovej ulici. Cez novú trolejbusovú trať prešiel po otvorení zo zastávky "Polícia" cez Hliny na Solinky trolejbus Škoda 15Tr ev. č. 228. Sídlisko Hliny má priame spojenie s centrom, sídliskom Hájik, Solinky a Vlčince.

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257 na linke č. 4 prechádza po Komenského ulici smerom na sídlisko Solinky. Trolejbus bol vyrobený v roku 2012, do premávky zaradený 20. 12. 2012.

Dňa 14. 1. 2014 bolo na obratisku Jaseňová na sídlisku Solinky odovzdaných ďalších 5 nových vozidiel – 4 kusy celonízkopodlahových trolejbusov ŠKODA 30Tr dĺžky 12 metrov (evidenčné čísla 261 – 264) a 1 kus trolejbusa ŠKODA 31Tr dĺžky 18 m (evidenčné číslo 265).

Dňa 20. 12. 2012 bolo v areáli DPMŽ slávnostne odovzdaných 10 nových nízkopodlahových trolejbusov. Mesto Žilina zakúpilo sedem nízkopodlahových kĺbových trolejbusov typu Škoda 31 Tr SOR a tri krátke trolejbusy typu Škoda 30 Tr SOR. Nízkopodlahové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR a Škoda 30 Tr SOR sú vyrábané v spolupráci firiem Škoda Electric (elektrická výzbroj a kompletizácia) a SOR Libchavy, ktorý dodáva karosérie. Mesto Žilina týmto obnovilo a posilnilo vozidlový park Dopravného podniku mesta Žiliny. Slávnosti sa zúčastnili Ing. Igor Choma, primátor Mesta Žilina, Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, Ing. Ján Barienčík, PhD., riaditeľ DPMŽ a Ing. Karel Majer, riaditeľ divízie Pohony a trolejbusy ŠKODA ELECTRIC a. s. Plzeň.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 316

[0] Komentárov

Pridať komentár