Barokový kaštieľ Gbeľany — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/17

Barokový kaštieľ Gbeľany

premietanie (slideshow)
Barokový kaštieľ Gbeľany

História barokového kaštieľa v Gbeľanoch

Hotel CHÂTEAU GBEĽANY
(Foto: 25. 8. 2016)

VILLA BELENE – prvý zachovaný názov poddanskej obce Gbeľany, ktorá bola súčasťou Strečnianskeho panstva, pochádza z roku 1434. Po tom, keď uhorský panovník Žigmund Luxemburský daroval obec v roku 1421 rodu Dersffy, mali Gbeľany rôznych vlastníkov. Z roku 1756, keď sa riešil spor o vlastníctvo polovice kúrie v Gbeľanoch, je aj prvý písomný doklad o existencii barokového kaštieľa. V roku 1771 bol vykonaný prvý známy súpis ohodnotenia mobiliára gbelianskeho kaštieľa. Je v ňom aj zmienka o kaplnke, ktorá sa podľa miestnych pamätníkov nachádzala blízko vstupnej brány na prízemí kaštieľa. Nazývala sa „červená“ podľa kobercov z Hološeru. Na ekumenické účely ju však začali využívať až v roku 1818, kedy bola vysvätená. Szerényiovci mali v rukách Gbelianske panstvo až do roku 1812. Noví majitelia, rodina Nyári zo Sučian, ihneď začali s obnovou kaštieľa a zrejme aj parku. V roku 1863 Nyáriovcov vystriedal Ján a Ferdinand Zichy a v roku 1883 gróf Juraj Majláth zo Zavaru, ktorý si vzal za manželku grófku Sarlotu Zichy. Ich syn Ferdinand Majláth sa v roku 1926 oženil s grófkou Hubertou Széchenyiovou a hneď sa pustil do renovácie budov a snažil sa dať do poriadku i celé panstvo. Po operácii slepého čreva vo Viedni sa 22. 02.1929 chystal domov. Vo veku 38 rokov však náhle zomrel na infarkt. Posledný zemepán Gbelianskeho panstva dr. Ferdinand Majláth má mohylu v idylickom prostredí lesíka Dielec. Zostali po ňom dve dcéry: Ferdinanda a Šarlota. Mladá, asi 22-ročná vdova, sa neskoršie vydala za grófa Révaya zo Štiavničky. Rodina sa začiatkom druhej svetovej vojny odsťahovala do Bratislavy a po oslobodení do Maďarska a odtiaľ do Švédska. Majláthovci boli pánmi Gbelianskeho panstva až do roku 1945, keď ich majetky prešli do vlastníctva štátu.

Text o histórii kaštieľa a hoteli CHÂTEAU GBEĽANY je prevzatý z webovej stránky (kliknite): www.chateaugbelany.com/sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 280

[0] Komentárov

Pridať komentár