Chanuka – חנוכה – Hanukkah — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/8

Chanuka – חנוכה – Hanukkah

premietanie (slideshow)
Chanuka  – חנוכה –  Hanukkah

Chanuka – חנוכה – Hanukkah

Pavel Frankl, predseda ŽNO Žilina a Juraj Pollak počas sviatku Chanuka v roku 5777 (2016) v Žiline

Prvé požehnanie sa prednáša počas všetkých osem nocí pred zapálením sviečok:

, ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם
. אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה
„Požehnaný si Ty, Hospodin, Bože náš, Kráľ všemohúci,
ktorý si nás posvätil Svojimi prikázaniami
a prikázal nám zapaľovať chanukové svetlá."

Druhé požehnanie je prednášané počas všetkých osem nocí pred zapálením sviečok:
, ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם
. שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
„Požehnaný si Ty, Hospodin, Bože náš, Kráľ všemohúci,
ktorý si učinil v tých dňoch zázraky našim otcom v tomto čase.“

Tretie požehnanie je prednášané len prvú noc pred zapálením sviečok:
„Požehnaný si Ty, Hospodin, Bože náš, Kráľ všemohúci,
že si nám doprial dožiť sa, dočkať sa a dosiahnuť tohto času.“


Po zapálení chanukových sviečok sa prednáša modlitba Ha-nerot halalu a každú noc sa
po zapálení sviečok spieva pieseň Ma'oz cur – מעוז צור – Ó mocná skala.

Sviatok Chanuka sa slávi zapaľovaním svetiel chanukia (deväťramenný svietnik) tak, že každý z ôsmych dní pribúda jedno svetlo. Svietnik je deväťramenný preto, lebo v strede horí svetlo Šamaša (služobníka), ktorým sa zapaľuje ostatných osem svetiel. Pri zapaľovaní svetiel (ideálne sú olejové lampy, plnené olivovým olejom, ale prevažne sa používajú sviečky, elektrická náhrada nie je prípustná). Mala by sa zísť celá rodina a každý chlapec alebo dievča by si mali zapáliť svoj vlastný svietnik. Svetlá (lampy, sviečky) sa pridávajú sprava doľava, tak ako sa píše a zapaľujú sa zľava doprava. Zapálený svietnik sa umiestňuje na dobre viditeľné miesto, aby mohol rozposielať posolstvo svetla do celej krajiny.
S Chanukou je viazaných mnoho tradícii, ako napríklad hra o peniaze drejdl. Víťaz dostáva peniaze, rovnako ako deti, ktoré toto vreckové volajú chanuka gelt. Okrem toho aj jedlá na tento sviatok sú tradičné. Neodmysliteľné je niečo, čo sa pripravuje na oleji, ako napríklad latkes (na Slovensku by sme to nazvali zemiakové placky, podlesníky, haruľa atď.). Text prevzatý z web. stránky www.kehila-zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 370

[0] Komentárov

Pridať komentár