Knihárska dielňa L. Mlichovej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/20

Knihárska dielňa L. Mlichovej

premietanie (slideshow)
Knihárska dielňa L. Mlichovej

Slávnostné otvorenie Knihárskej dielne Lidy Mlichovej

Rosenfeldov palác v Žiline
(Foto: 15. 12. 2016)

Slávnostné otvorenie Knihárskej dielne Lidy Mlichovej sa uskutočnilo vo štvrtok 15. decembra 2016 o 17.00 hod. v Rosenfeldovom paláci. Knihárska dielňa pôsobila pôvodne na Hornom vale a poskytnutím nových priestorov v Rosenfeldovom paláci sa podarilo túto jedinečnú dielňu zachovať. Slávnostného otvorenia Knihárskej dielne sa zúčastnila Lida Mlichová, umelecká knihárka, Igor Choma, primátor mesta Žilina, Miroslav Pfliegel, predseda Zboru Žilincov, Gustáv Krušinský, podpredsedu Zboru Žilincov, Stanislav Kučera, predseda MO Matice slovenskej v Žiline, ďalší vzácni hostia a široká žilinská verejnosť.
Pred slávnostným otvorením Knihárskej dielne Lidy Mlichovej bola odhalená pamätná tabuľa majstrovi Janovi Vrtílkovi, otcovi Lidy Mlichovej na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.

Ľudmila (Lida) Mlichová, rod. Vrtílková sa narodila 9. októbra 1940. Patrí k popredným umeleckým osobnostiam Žiliny i Slovenska. Je pokračovateľkou rodinnej tradície knihárskeho remesla a majiteľkou tejto knihárskej dielne s nenapodobiteľnou atmosférou pre každého návštevníka. Knihy vychádzajúce spod jej rúk sú jedinečnými originálmi, umeleckými skvostami, do ktorých vtláča svoj cit pre krásu, poéziu a precíznosť. Svoju tvorbu predstavila na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne vystavovala v rámci Bienále knižného umenia v Martine a Trienále knižného umenia v Kroměříži, kde sa prezentovala samostatnou autorskou výstavou. Je držiteľkou Ceny Spolku českých bibliofilú Praha (1985), ktorú získala spoločne s architektkou Vierou Meckovou i Ceny Mikuláša Galandu za knižnú väzbu bibliofílie Danielov sen (2001). Společenství českých knihařů jej v roku 2009 udelilo víťazstvo v súťaži o najlepšiu väzbu knihy L. R. Haňka Kavárenské Cabuki. Je držiteľkou cien za knižné väzby získané na Bienále knižného umenia v Martine a Ceny Ministerstva kultúry SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2009 Lide Mlichovej udelili Cenu mesta Žilina za celoživotnú tvorbu a jedinečný umelecký prínos v oblasti práce s knihou.

Jan Vrtílek sa narodil 12. decembra 1906 vo Vyškove na Morave a od roku 1928 pôsobil v Žiline. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov umeleckej knižnej väzby. Zaoberal sa individuálnou umeleckou knižnou väzbou s použitím rôznych technologických postupov väzby do kože a pergamenu. Používal zdobiace techniky ako intarziu, mozaiku, aplikáciu a najmä ručné zlátenie. Významnou je jeho séria väzieb zo šesťdesiatych rokov, tematicky venovaných Slovensku. Použil v nej symbolické materiály ako ovčiu kožušinu, kožu či mosadzné spony. Jeho tvorba aj v súčasnosti patrí medzi ojedinelé skvosty v oblasti knižnej väzby. Jan Vrtílek patril ku špičkovým predstaviteľom slovenského úžitkového umenia. O kvalite jeho práce hovoria aj účasti na prestížnych svetových prehliadkach knihárskeho umenia v Lipsku, Berlíne, Viedni a Montreale s udelením čestného uznania. Bol členom organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Mesto Žilina mu udelilo v roku 1996 najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Žilina. Zomrel 10. marca 2000 v Žiline. Remeslo po knihárovi Janovi Vrtílkovi zdedila dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá v historických priestoroch na Hornom vale zachovala knihársku tradíciu až do roku 2016, kedy bola presťahovaná do zrekonštruovaného Rosenfeldovho paláca.

Text (čiastočne upravený) je prevzatý z web. stránky Ing. Patrika Gromu (kliknite): www.niejenamtolahostajne.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 437

[0] Komentárov

Pridať komentár