Rektorát Žilinskej univerzity — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/35

Rektorát Žilinskej univerzity

premietanie (slideshow)
Rektorát Žilinskej univerzity

Rektorát Žilinskej univerzity

Rector´s office of University of Zilina
(Foto: 21. 6. 2016)

Rektorát, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Tel. ústredňa: 041/513 50 01, e-mail: rektor@rekt.uniza.skm, web: www.uniza.sk.

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta prírodných vied;
Ústav súdneho inžinierstva, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav dopravy – CETRA.

Text prevzatý z web. stránky Žilinskej univerzity: www.uniza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 611

[0] Komentárov

Pridať komentár