Jozef Feiler, autor fotografií — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

Jozef Feiler, autor fotografií

premietanie (slideshow)
Jozef Feiler, autor fotografií

Výstava "Židia v Žiline vo fotografiách" spojená s prednáškou o histórii židovskej komunity

Putovná výstava v Gymnáziu, Varšavská cesta 1, Žilina
(Foto: 8. 10. 2016)

Putovná výstava "Židia v Žiline vo fotografiách" v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Žiline bola predstavená študentom Gymnázia, Varšavská cesta 1 v Žiline. Na otvorení o 13:00 h sa zúčastnili Jozef Feiler, autor fotografií, Mgr. Jana Zrníková, riaditeľka školy, PhDr. Alica Virdzeková, triedna učiteľka a učiteľka dejepisu a študenti dvoch tried gymnázia. Po otvorení výstavy Jozef Feiler porozprával študentom o histórii židovskej komunity v Žiline, židovských pamiatkach, judaizme a holokauste. Fotografie a plagáty boli koncipované do troch tém: Židovské pamiatky v Žiline, Judaizmus a Holokaust. Po prednáške a diskusii si študenti prezreli vystavené fotografie a plagáty s fotografiami. Prezentačné plagáty z fotografií zostavil v júni 2016 študent 3. ročníka Róbert Maceášik zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Dňa 25. júna 2016 bola v Ortodoxnej synagóge v Žiline vernisáž výstavy fotografií Jozefa Feilera pod názvom Židia v Žiline vo fotografiách. Na výstave sa spolupodielala Súkromná stredná umelecká škola v Žiline. Výstava bola nainštalovaná v mužskej časti synagógy, priamo na laviciach, čím sa symbolicky naznačilo, prečo sú dnes lavice prázdne. Plagáty z fotografií, umiestené na stenách synagógy, zostavil študent 3. ročníka Róbert Maceášik zo SSUŠ. Fotografie a plagáty boli spracované do troch tematických celkov: Židovské pamiatky v Žiline, Judaizmus a Holokaust.
Výstava Židia v Žiline vo fotografiách bola venovaná pamiatke 2 668 židovských mužov, žien a detí zo Žiliny a blízkeho okolia, ktorí zahynuli počas obdobia holokaustu. Na vernisáži sa zúčastnili členovia žilinskej ŽNO, žilinskí rodáci a ich príbuzní zo zahraničia, bratislavský rabín Michael Kapustin a ďalší účastníci.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 375

[0] Komentárov

Pridať komentár