Vyhliadka na Vodné dielo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/12

Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

premietanie (slideshow)
Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

(Foto: 17. 7. 2015)

Pri výstavbe Vodného diela Žilina bola postavená aj táto vyhliadka, ktorá je pri vstupe do Žiliny od Popradu vedľa cesty I/18. Na paneloch sú napísané základné údaje o vodnom diele a nákresy. Z vyhliadky vidieť ako na dlani vodné dielo s elektrárňou, cesty, cyklistické cesty, odpadový kanál z elektrárne i okolitú prírodu. Počas niekoľkých rokov vyrástli pod vyhliadkou dreviny, a preto bol výhľad značne obmedzený. Prístrešky na vyhliadke boli opravené, panely obnovené a divoká zeleň pod vyhliadkou odstránená.

10 zaujímavých faktov o vodnom diele:
1, VDŽ ako prvá stavba na Slovensku, pri ktorej sa posudzovali vplyvy na životné prostredie metodikou EIA.
2, Výstavba hlavných objektov vodného diela trvala približne 3,5 roka.
3, Vodné dielo zabezpečuje ochranu Žiliny pred 100 a 1000 ročnou vodou.
4, Objem nádrže je 18,2 milióna m3 vody (objem je 20 x menší ako objem vodnej nádrže Liptovská Mara).
5, Súčasťou vodného diela je biokoridor na migráciu rýb s dĺžkou 9 km a prekonáva spád 25 metrov.
6, Výustná trať biokoridora v dĺžke asi 400 metrov je prispôsobená ako vodácka slalomová trať.
7, Pri výstavbe bolo zlikvidovaných 12 neriadených skládok odpadov.
8, Elektráreň VDŽ vyrába ekologicky čistú prevažne špičkovú elektrickú energiu.
9, Projektovaná ročná výroba vodnej elektrárne je 173 GWh, čo predstavuje úsporu 190 000 ton uhlia.
10, Súčasťou VDŽ sú aj cykloturistické trasy na bermách (terasy) odpadového koryta a na hrádzach nádrže.
Uvedené trasy sú súčasťou cyklotrasy hrad Budatín – hrad Strečno.
(Text prevzatý z informačných tabúľ na vyhliadke Vodného diela Žilina.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 274

[0] Komentárov

Pridať komentár