Obmedzený pohyb vozidiel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/29

Obmedzený pohyb vozidiel

premietanie (slideshow)
Obmedzený pohyb vozidiel

Omedzené parkovanie a pohyb motorových vozidiel v historickej časti Žiliny

(Foto: 27. 8. 2005)

Od 1. januára 2008 je obmedzené parkovanie a pohyb motorových vozidiel v historickej časti Žiliny. Pohyb vozidiel bude obmedzený mimo času vyhradeného na zásobovanie. Vjazd a zotrvanie je spoplatnené podľa sadzobníka, ktorý bol schválený poslancami mestského zastupiteľstva. Do historickej časti mesta ohraničenej ulicami Na priekope, Dolný val a Horný val a do Národnej ulice a na Nám. Andreja Hlinku je vjazd povolený s príslušným povolením len vo vymedzenom čase a netýka sa tam trvale prihlásených obyvateľov mesta a vlastníkov parkovacích plôch. Obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí nemajú vlastné parkovacie miesta budú platiť ročný poplatok 2 000 korún za prvé vozidlo a 15 tisíc za druhé vozidlo. V historickej časti mesta (pešej zóne): Sad SNP, Jána Milca, Štefánikova ulica, Republiky a Pivovarská ulica je vjazd povolený s povolením MsÚ a za zotrvanie v zóne sa platí poplatok v zmysle všeobecne záväzného naradenia č. 9/2004 a dodatku č. 7 z roku 2007. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta dňa 10. 12. 2007.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 175

[0] Komentárov

Pridať komentár