Dolný val — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

80/167

Dolný val

premietanie (slideshow)
Dolný val

Dolný val (ulica) v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 12. 9. 2016)

Dolný val patrí k neodmysliteľnej súčasti mestského jadra. Názov val – Horný i Dolný – vznikol podľa opevnenia, ktoré obkolesovalo mesto od 15. storočia a spolu s Hornou a Dolnou bránou ochraňovali mesto a umožňovali výber mýtnych poplatkov. Názov je nemeckého pôvodu, rovnako ako názov šance, ktorý sa tiež používal na pomenovanie obnovených mestských hradieb v roku 1708, ktoré vybudovali na príkaz cisárskeho generála Ladislava Ebergényioho počas stavovských povstaní. Tieto šance – valy – v roku 1712 odstránili a po ich zasypaní tu vystavili prízemné domy, zväčša už asanované. Po postupnom zasypaní priekop pod týmito valmi i tu postavili domy. Dolný val a Horný val sú dnes ulicami, ktoré úplne obkolesujú mestské jadro.
Dolný val sa začína na Vurumovej ulici a končí sa Farskou uličkou pri budove (bývalej) starej fary. V polovici 19. storočia sa však táto ulica začínala pri Sirotárskej ulici a končila sa na dnešnej Sládkovičovej ulici. Mala 25 domov a 119 obyvateľov. Rozšírením tejto ulice o časť bývalého Horného valu, časť bývalej Zlatej ulice a o bývalú Farskú ulicu, teda časti od Sládkovičovej ulice po starú faru, získal Dolný val dnešný veľký rozsah a je na ňom, napriek viacerým asanáciam, 43 domov. Obnovou viacerých týchto domov, i novou výstavbou, tu vznikli pekné budovy. Pozoruhodné sú secesné budovy číslo 24 a 26.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 37.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 487

[0] Komentárov

Pridať komentár