Otvorenie paláca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/14

Otvorenie paláca

premietanie (slideshow)
Otvorenie paláca

Otvorenie Rosenfeldovho paláca v Žiline

Národná kultúrna pamiatka
(Foto: 12. 9. 2016)

Vedenie mesta spolu so vzácnymi hosťami dnes slávnostne otvorili brány Rosenfeldovho paláca, ktorý prešiel komplexnou obnovou. Po takmer dvojročnej rekonštrukcii bude slúžiť na reprezentatívne účely mesta Žilina a takisto ako nové centrum kultúry v našom meste. Rosenfeldov palác bol oficiálne skolaudovaný dňa 2. augusta 2016.
„Dnes je pre mesto Žilina významný deň. Podarilo sa nám zachovať a kompletne zrenovovať historickú budovu Rosenfeldovho paláca, ktorá už u mnohých Žilinčanov zanechala veľa spomienok. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zainteresovaným stranám a ľudom, čo sa do projektu rekonštrukcie zapojili a mali dostatok síl a chute zachrániť túto krásnu pamiatku pre ďalšie generácie Žilinčanov,“ povedal primátor Igor Choma počas príhovoru.
Výzva na predkladanie ponúk za účelom realizácie zákazky Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác bola zverejnená 9. októbra 2014. Súťaže sa zúčastnilo sedem uchádzačov. Z dôvodu snahy získania čo najnižšej ceny, ktorá bude šetriť prostriedky fondov Európskej únie (Regionálny operačný program) a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórske fondy), ako aj daňových poplatníkov mesta Žilina (rozpočet mesta Žilina), bola realizovaná elektronická aukcia, prostredníctvom ktorej sa podarilo predpokladanú cenu 2 550 327,05 eura (bez DPH) znížiť na 2 155 833,33 eura (bez DPH). Verejné obstarávanie bolo ukončené 10. júna 2015 uverejnením výsledku vo Vestníku verejného obstarávania. Dokumentácia o verejnom obstarávaní bola úspešne podrobená kontrole zo strany riadiacich orgánov, resp. správcov programov pre čerpanie príslušných fondov.
Vďaka súčasnej rekonštrukcii sa palác zachoval pre budúce generácie takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi, akými sú napríklad okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko s mramorovým zábradlím, kovové zábradlie zadného schodiska, ale aj kovaný plot s hlavnou bránou. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je palác hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu.

PhDr. Pavol Čorba,hovorca Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "Rosenfeldov palác slávnostne otvorený", dňa 12. 9. 2016. Text prevzatý z web. stránky (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 358

[0] Komentárov

Pridať komentár