Stovky návštevníkov DOD — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/72

Stovky návštevníkov DOD

premietanie (slideshow)
Stovky návštevníkov DOD

Stovky návštevníkov počas Dňa otvorených dverí v DPMŽ

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 10. 9. 2016)

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. pozval občanov mesta Žilina, návštevníkov, nadšencov a ostatných záujemcov dňa 10. 9. 2016 od 13:00 do 17:00 hod. na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline. Deň otvorených dverí (DOD) je podujatie, ktoré dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné zažiť. Jedným zo základných článkov činnosti DPMŽ je práca vodiča. Vedenie podniku na tohtoročnom podujatí ocenilo najlepšieho vodiča trolejbusovej a autobusovej prevádzky za rok 2015.
Detailne si návštevníci mohli pozrieť všetky druhy vozidiel, ktorými je zabezpečovaná MHD v Žiline, ako aj priestory pre kontrolu a údržbu trolejbusov. Sprístupnené bolo aj sedadlo vodiča, a tak sa mohli vžiť do jeho práce. Postupom času sa prejazd vozidla s cestujúcimi cez umyváreň stal neoddeliteľnou súčasťou DOD, a preto táto atrakcia nechýbala ani tento rok. Počas celého trvania programu zamestnanci dopravného podniku odpovedali návštevníkom na otázky ohľadom prevádzky MHD.
V rámci DOD si mohli návštevníci bezplatne vybaviť čipovú kartu, pričom bolo potrebné so sebou priniesť fotografiu (s rozmermi 3 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 rok). Významným prvkom sprievodných akcií tohtoročného DOD v DPMŽ bola bezpečnosť v cestnej premávke, ktorej súčasťou je aj MHD v Žiline. V tejto súvislosti mali návštevníci možnosť absolvovať simulátor prevrátenia vozidla a týmto spôsobom si overiť účinnosť používania bezpečnostných pásov a nutnosť ich používania. Celá sprievodná akcia bola vedená pod záštitou oddelenia bezpečnosti cestnej prevádzky (BECEP) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili aj dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline, ktorí mali prichystaný vlastný infostánok so zameraním na dopravno-preventívne aktivity. Taktiež boli deťom k dispozícií aj v rámci mobilného dopravného ihriska.
Pracovníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa snažili návštevníkom priblížiť život nevidiacich prostredníctvom prezentácií kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby. Taktiež si mohli vyskúšať chôdzu s bielou palicou s klapkami na očiach alebo nastupovanie a vystupovanie do vozidla s vodiacim psom. Zvlášť pre deti bol pripravený program pod vedením animátorov z CVČ a zároveň boli pre nich pripravené aj malé prekvapenia. Tohtoročným spestrením programu bola výstava historických vozidiel a na záver dňa si mohli všetci návštevníci vypočuť koncert žilinskej speváčky Barbory Švidraňovej.
Na Deň otvorených dverí sa mohli návštevníci dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou z centra mesta do areálu trolejbusového depa podľa cestovného poriadku, ktorý bol uverejnený spolu s programom na web. stránke DPMŽ.

Text prevzatý (čiastočne upravený) z web. stránky Dopravného podniku mesta Žiliny (kliknite): www.dpmz.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 219

[0] Komentárov

Pridať komentár