Rosenfeldov palác v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/70

Rosenfeldov palác v Žiline

premietanie (slideshow)
Rosenfeldov palác v Žiline

Rosenfeldov palác

Národná kultúrna pamiatka
(Foto: 17. 4. 2016)

V roku 1897 žilinský bankár Ignác Rosenfeld spolu s manželkou Júliou Schlesingerovou kúpili v roku 1897 pravdepodobne zastavaný pozemok na vtedajšej ulici Gabriela Baroša (Gábor Baross utca) a asi v roku 1907 podľa projektov architekta Mikuláša Rautera tu postavili budovu banky a obytného domu. Je zmenšenou napodobeninou viedenského zámku Belveder. Tento palác pod súpisným číslom 28 je architektonickým skvostom v secesnom štýle a je jednou z najkrajších pamiatok v meste za posledných 100 rokov. Budova sa zachovala takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailami, akým sú napríklad okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové sklá okien, kovové zábradlie zadného schodiska, ale aj kovaný plot pred hlavnou záhradou či vykurovací kotol na pevné palivo.
Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je palác hodnotný aj z hľadiska ucelenosti diela, vlastnej hodnoty veku, ale aj spoločenského významu. Svojim významom prekračuje hranice Slovenska. Od začiatku tu sídlila Slovenská sporiteľňa a úverový ústav, založené v roku 1870 so základným kapitálom 60 000 zlatých. Riaditeľom bol Ignác Rosenfeld (1850 – 1923, pochovaný je na žilinskom židovskom cintoríne spolu s manželkou Júliou). Banka v roku 1927 splynula s Obchodnou bankou z Budapešti a premenovala sa na Žilinskú obchodnú banku. Tým sa prakticky stala len filiálkou, ale aj tak bola dôležitým ekonomickým faktorom v hospodárskom živote mesta a celého okolia, pretože podporovala rozvoj rozvoj obchodu a priemyslu. V roku 1937 budovu od dedičov kúpila banka Slávia za 680 000 Kčs, potom v roku 1942 budovu získala Tatra poisťovňa za 9 miliónov Ks. Od 30. rokov minulého storočia mal v budove svoj úrad žilinský verejný notár Ladislav Nádaši, syn spisovateľa Nádaši-Jégeho. V roku 1954 budovu prevzala Slovenská poisťovňa, ktorá tu bola až do konca 50. rokov. Potom v budove zriadili Pioniersky dom, neskôr Okresný dom pionierov a mládeže. V roku 1990 premenovali túto organizáciu na Okresný dom detí a mládeže. Do roku 2011 v budove pôsobili Centrum voľného času Spektrum, ktoré sa presťahovalo do bývalej židovskej školy pri bábkovom divadle.
V súčasnosti čaká Rosenfeldov palác rozsiahla rekonštrukcia. V budúcnosti mesto plánuje zriadiť v jeho priestoroch galériu, mestské múzeum, kultúrne centrum a sobášnu miestnosť. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 17. zasadnutí v roku 2004 vyhlásilo Rosenfeldov palác za kultúrnu pamiatku mesta Žiliny a v roku 2009 ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku.
Pre zaujímavosť, keď 26. augusta 1888 Židovská náboženská obec v Žiline odsúhlasila svoje stanovy, jej predsedom sa stal práve Ignác Rosenfeld.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 34, str. 16, dňa 21. 8. 2012.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (štátny archív).Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 350

[0] Komentárov

Pridať komentár