Kórejský zbor Cirkvi bratskej v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/5

Kórejský zbor Cirkvi bratskej v Žiline

premietanie (slideshow)
Kórejský zbor Cirkvi bratskej v Žiline

Kórejský zbor Cirkvi bratskej v Žiline

Korean Free Evanjelical Church of Žilina
(Foto: 24. 8. 2016)

Mgr. Seo Il Won, Na sihoti 4, 010 01 Žilina.
Tel.: 0903 415 821 (kazateľ), web: www.cb.sk.

Nedeľné bohoslužby v kórejčine sa konajú na adrese: Na sihoti 4 (pri Holiday Inn) v nedeľu o 11.30 hod., kazateľom je Mgr. Seo Il Won.

História a súčasnosť Kórejského zboru CB. V júli 2007 oficiálne vznikol žilinský Kórejský zbor Cirkvi bratskej, ktorá patrí k evanjelikánskym (protestantským) cirkvám. Prvý kórejský kresťanský zbor na Slovensku v nedeľu 21. 11. 2007 v chráme evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v Žiline pripravil slávnostné otváracie bohoslužby pri príležitosti oficiálnej integrácie do systému Cirkvi bratskej na Slovensku. Bohoslužieb sa zúčastnil veľvyslanec Kórejskej republiky v SR Yong-kyu Park, riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry Ján Juran, kazateľ kórejského zboru Man Sik Youn, tajomník CB Štefan Markuš a žilinský kazateľ Tibor Máhrik. Kórejský cirkevný zbor má asi 70 členov, ale podľa pastora ich čoskoro bude stovka.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 906

[0] Komentárov

Pridať komentár