Výskumné centrum ŽU — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/8

Výskumné centrum ŽU

premietanie (slideshow)
Výskumné centrum ŽU

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná ulica v Žiline
(Foto: 19. 6. 2016)

Výskumné centrum, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Všetky kontakty na web. stránke Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline (kliknite): www.vyskumnecentrum.sk.

Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013. Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity a dosiahnuť tak synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu ŽU. Primárnym cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu čo priamo prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky regiónu Žilinského samosprávneho kraja, SR a euroregiónu Beskydy, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov typu spinn-off, tvorbe nových pracovných miest vo VaV predovšetkým pre mladých výskumníkov a postdoktorandov a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na ŽU. Úlohou Výskumného centra ŽU v Žiline nie je len realizácia excelentného výskumu v priemyselnej praxi, ale najmä realizácia výskumu s priamym dopadom na bežný život človeka. Výskumné centrum chce realizovať výskum pre ľudí.
Text prevzatý z webovej stránky Výskumné centrum ŽU (kliknite): www.vyskumnecentrum.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 287

[0] Komentárov

Pridať komentár